PEMF is een nieuwe behandelmethode tegen chronische aandoeningen zoals artrose, reuma, hernia’s, nekklachten en carpaal tunnelsyndroom.

Wat is PEMF?

PEMF is een “Energy medicine” en staat voor “Pulsed Electro Magnetic Fields” en wordt in Nederland ook wel magneetveldtherapie genoemd.

PEMF maakt gebruik van een pulserend magnetisch veld en geen statisch magnetisch veld en is gebaseerd op de trillende magnetische velden van de aarde. Het magnetische veld van de aarde wordt opgewekt door over elkaar heen schuivende diep gelegen aardlagen. Hier schuiven metaallagen tegen elkaar aan, die deze lagen een lading geven en daarmee de aarde van het magnetische veld voorzien. Dit magnetische veld is erg belangrijk voor de bescherming van de aarde maar ook voor het functioneren van alle organismen op de aarde. De kracht van het aardmagnetische veld beweegt niet alleen de naalden van een kompas. Het speelt ook een belangrijke rol in onze gezondheid. In 1964 kreeg Linus Pauling de Nobelprijs van de Chemie. Hij ontdekte de magnetische eigenschappen van het ijzer-bevattende hemoglobine. Een belangrijk en substantieel aspect van het begrip van het medisch effect en gebruik van magneetveld-therapie. Het belang van het natuurlijk magnetisch veld van de aarde voor het leven werd duidelijk tijdens de bemande ruimtevluchten. Toen de eerste ruimtevaarders terugkeerden naar de aarde hadden ze te kampen met verschillende gezondheidsproblemen. Ze klaagden over slapeloosheid, vermoeidheid, gebrek aan concentratie en depressie. Hiervoor hadden de specialisten in ruimtegeneeskunde geen verklaring. In een later stadium werd bekend dat het hoofdprobleem energie uitputting was. Deze verzwakking werd toegeschreven aan de afwezigheid van de effecten van het aardmagnetische veld. De frequenties van het magnetische veld van de aarde zijn zeer laag en variëren ergens tussen de 1 en 50Hz. Dit wordt ook wel het gerommel van de aarde genoemd. Deze magnetische trillingen zijn constant aanwezig en zorgen ervoor dat alle cellen van mensen, dieren en planten geladen worden en van energie wordt voorzien. Zodra u zich afschermt van dit veld of erbuiten bevindt zullen uw lichaamscellen zich niet meer goed in stand kunnen houden en takelen ze af. De sterkte van het magnetisch veld van de aarde is helaas in de afgelopen duizenden jaren steeds meer afgenomen en tevens wordt ons lichaam steeds minder blootgesteld aan het magnetisch veld van de aarde, doordat we in het moderne leven steeds meer in betonnen huizen en gebouwen leven en werken.

Wat zijn de gunstige effecten van PEMF?

De vele positieve effecten van PEMF-therapie zijn in meer dan 2.000 klinische studies aangetoond. PEMF-therapie verlicht pijnklachten, die ontstaan zijn door trauma’s ten gevolge van ongelukken, sportblessures, operaties en brandwonden. Ook verlicht het pijnklachten als gevolg van chronische en degeneratieve ziektes. PEMF-therapie heeft een complementaire werking op vele verschillende niveaus, waaronder mechanische, chemische, elektrische en hormonale processen binnen de lichaamscellen. PEMF-therapie wordt ingezet binnen de: Complementaire geneeskunde, Sport, Fysiotherapie, en Veterinaire geneeskunde De volgende positieve effecten kunnen aan PEMF worden toegekend: – Pijn verlichtend – Ontstekingsremmend – Algemene versterking van het immuunsysteem – Toename zuurstofdistributie in het lichaam – Ontgifting van lichaamscellen – Bloeddruk verlagend (15% – 30%) – Toegenomen bewegingsvrijheid – Versneld functioneel herstel – Vergrote treksterkte van de ligamenten – Versnelde wondgenezing – Verbeterde capillaire vorming – Versnelde regeneratie van zenuwweefsel – Verminderde afsterving van weefsel

Positieve effecten van PEMF

Een studie uit 1995 (Electromagnetic Fields – Therapeutic Aspects of Electromagnetic Fields for Soft-Tissue Healing) heeft geconcludeerd dat er geen schadelijke effecten konden worden gevonden door toepassing van PEMF. PEMF heeft op allerlei onderdelen invloed, zoals ontgifting, maar ook een verbetering van de cel-stofwisseling, waardoor onder meer de energie(ATP)-productie verbetert. Tegelijkertijd wordt het transport van de voedingsstoffen naar de cellen verbeterd. Dit transport zorgt ervoor dat er voldoende vitaminen, mineralen, eiwitten enz. beschikbaar zijn. Daartegenover worden schadelijke stoffen (slakken) sneller uit de cel weg getransporteerd. Zo verbetert de activiteit van alle organen, wat een regelrechte revitaliseringsfase tot gevolg heeft. De therapeutische werking van een pulserend magneetveld uit zich in een algemene versterking van het immuunsysteem, een verhoogd vermogen om te regenereren en een verbetering van prestaties op alle gebied. Daarnaast werkt magneetveld-therapie ook ontspannend, ontstressend en houdt het immuunsysteem in optimale conditie. Het draagt bij om het lichaam in optimale conditie te houden. Een selectie waarbij magneetveldtherapie kan gebruikt worden: ADHD, Chronisch ontstoken darm, CVS, Fibromyalgie, Hart- en vaatziekten, Migraine, Osteoporose, Rugpijn, Spierpijn, Stofwisselingsstoornissen en allergieën, Problemen met de bloedcirculatie, Spierpijn, Gewrichtspijn, Botontkalking, Ademhalingsstoornissen en astma, Slaapstoornissen, Vermoeidheid, Verminderde vitaliteit, Acute ontstekingen, Chronische pijn, Zenuwaandoeningen en stress, Sportblessures, Restless Legs Syndroom, Jetlag, Winterdepressie, Voorjaarsmoeheid, …

Maar wat gebeurt er dan precies op celniveau?

PEMF heeft veel positieve effecten op onze cellen, maar wat gebeurt er dan precies?

Celmembraan en celmetabolisme:


Een lichaamscel heeft een membraan om zich af te schermen van de omgeving. Dit membraan is opgebouwd uit vet-moleculen en heeft receptoren( soort van antennes) met een elektrische lading. Deze elektrische spanning wordt opgebouwd door de plaatsing van positieve ionen aan de buitenkant van de celmembraan en negatieve ionen aan de binnenkant. Hoe beter de rangschikking van deze ionen hoe groter het spanningsverschil tussen de binnen- en buitenkant. Deze cel-spanning is bij een gezonde cel zo’n 70 – 100mV en is nodig om de cel een mooie bolle vorm te geven. Als de spanning van de cel afneemt dan zal de cel onder minder spanning komen te staan en wordt de celwand (membraan) minder strak en minder van vorm. Net zoals een ballon die deels is leeggelopen. Celmembraan en de elektrische lading. Bij (chronische) ziekte verliezen cellen energie, waardoor het potentiaalverschil (elektrische spanning) van de cellen vermindert naar 40-50mV en soms zelfs naar 20mV. Een verlaagde cel-spanning heeft een negatief effect op het cel metabolisme (stofwisseling). Hoe groter het spanningsverschil hoe beter de doorlaatbaarheid van de celmembraan voor voedingsstoffen naar binnen en afvalstoffen naar buiten, dus hoe beter het metabolisme.

Cel metabolisme


PEMF-therapie induceert energieopbouw van de celmembranen naar een gezond niveau van 70-100mV. Het celmembraan potentiaal wordt vergroot, waardoor de opname van voedingsstoffen verbetert en de afvoer van afvalstoffen uit de cel wordt gestimuleerd. De zuurstofopname wordt bevorderd en het cel milieu gealkaliseerd (ontzuurd). Cel metabolisme van een ongezonde vs gezonde cel. Dus zodra het pulserend magnetisch veld wordt toegepast, herstelt de elektrische lading van de cellen, zodat de afvoer van afvalstoffen verbeterd worden, met een snellere natuurlijke genezing tot gevolg. De stofwisseling in de cel is weer optimaal. Deze werking kan worden aangetoond met een levend-bloedanalyse.


Opsomming van de effecten PEMF op celniveau:

– Verbeterde intercellulaire stroming – Verhoogt opname van voedingsstoffen in de cel – Verhoogt de afvoer van afvalstoffen uit de cel – Stimuleert de productie van ATP ( energie) – Verhoogt de cel-energie – Verhoogt het zuurstofniveau in de cel – Stimuleert het herstel van de cel – Verhoogt de membraanspanning

Rode Bloedcellen:

Als de celspanning van rode bloedcellen afneemt en te laag wordt, door bijvoorbeeld te weinig te bewegen, dan zullen de bloedcellen meer aan elkaar gaan plakken. Twee gelijke elektrische ladingen stoten elkaar af, maar als de celspanning laag is dan heeft de cel slechts een beperkt aantal gerangschikte positieve ionen aan de buitenkant en stoten de bloedcellen elkaar weinig af. Ze gaan dan als een geldrolletje aan elkaar kleven, waardoor de cellen niet meer goed zuurstof opnemen en transporteren. Dit verschijnsel is omkeerbaar onder invloed van een pulserend magneetveld. Door het pulserend magneetveld krijgen de rode bloedlichaampjes weer een hogere lading en gaan ze elkaar afstoten, waardoor ze weer vrij gaan rondzweven en kunnen ze weer meer zuurstof opnemen en transporteren.

Detoxificatie van de cellen door PEMF:

PEMF kan ervoor zorgen dat een lichaamscel beter ontgift en zich goed kan ontdoen van toxines zoals plastics, zware metalen en andere chemische moleculen. Doordat we helaas in een vervuilde wereld leven en onze lichamen blootgesteld staan aan hiervoor genoemde toxines, komen deze stoffen ook in onze lichaamscellen. Hierdoor kunnen de cellen slecht gaan functioneren en zelf muteren tot een kankercel.


Ionkanalen in de celmembraan

De celmembranen hebben speciale verbindingen die ook wel ion-kanalen worden genoemd. Deze ion-kanalen hebben de functie om speciale moleculen naar binnen te transporteren als het gaat om voedingstoffen zoals bijvoorbeeld magnesium of calcium. En er zijn weer andere ion-kanalen die er weer speciaal zijn voor het naar buiten laten van afvalproducten. Deze ion-kanalen zijn standaard in een dichte positie, en hebben een speciale manier van openen, die alleen gebeurt als het desbetreffende type molecuul naar binnen of naar buiten moet. Maar soms is het zo dat er ook toxines (gif- of afvalstoffen) in deze ion-kanalen terecht komen of zelfs in de cel. Hierdoor raken de ion-kanalen verstopt en ontstaat er schade in de cel. Door het toepassen van PEMF (Elektromagnetische velden) worden de membranen van de cellen als het ware even heen en weer geschud. Dit komt doordat de geladen ionen die aan het membraan vast zitten een impuls krijgen en reageren op het magnetische veld. Hierdoor kunnen de cellen de toxines uit de ion-kanalen losschudden en uit de cel wegwerken. De toxines zullen terecht komen in het plasma en moeten vervolgens door middel van de lever, nieren en huid het lichaam verlaten.

Hoe werkt een PEMF-behandeling?

Er wordt gebruik gemaakt van een mat of een soort van lasso die u kan plaatsen op verschillende plaatsen op het lichaam afhankelijk van het te behandelen deel.


Lasso PEMF Schouder Er wordt gebruik gemaakt van een zeer hoge spanning van vaak wel boven de 10.000V. Hierdoor wordt er even kortstondig een grote stroom door de lasso gestuurd, waardoor een sterk magnetische puls ontstaat. Alle lichaamscellen die in de buurt van de lasso aanwezig zijn worden blootgesteld aan dit magnetische veld en op deze manier behandeld. Dit soort apparatuur pulseert met een vast lage frequentie van ongeveer 1Hz. Hierdoor gaan in principe alle type cellen trillen. Het voordeel van dit type apparatuur is dat de magnetische puls heel sterk is en dus de behandeltijd per gebied maar kort hoeft te zijn. Het nadeel kan zijn dat je maar een beperkt gebied van het lichaam tegelijk kan behandelen.

Studies

Joint replacements and implanted prosthetics The benefit of using PEMF with joint replacements and implanted prosthetics Studie by dr. W. Pawluk MD BEKIJK DEZE STUDIE (WEBPAGINA)Early application of pulsed electromagnetic field in the treatment of postoperative delayed union of long-bone fractures: a prospective randomized controlled study. © 2013 Shi et al.; licensee BioMed Central Ltd.

PST Bone Cartilage Orthopaed Praxis 04 Eng Translation Pulsed Signal Therapy (PST) for bone and cartilage formation A postulate Orthopädische Praxis 9/2004, 40e jaargang

Stimulating Treatment

  1. Lyle Cain, Jr, MD The application of electrical current has been proven successful in the promotion of bone growth response in the treatment of nonunions, delayed unions, and stress fractures.

Signal Transduction in Electrically Stimulated Cells Carl T. Brighton, MD, PHD Wei Wang, MD Richard Seldes, MD Guihong Zhang, PHD Solomon R. Pollack, PHD

Bone Defect Healing Enhanced by Pulsed Electromagnetic Fields Stimulation In Vitro Bone Organ Culture Model Walter H. Chang Jimmy K. Li James Cheng-An Lin Hwa-Chang Liu1 Jui-Sheng Sun2

Botgroeistimulatie Botgroeistimulatie met pulserende elektromagnetische velden (PEMF) bij gestoorde fractuurgenezing W.P.J. Fontijne (afdeling orthopedie, Academisch Ziekenhuis Rotterdam, Dijkzigt) P.C. Konings (Medisch student Erasmus Universiteit)

Effects of Pulsed Magnetic Field Therapy (PEMF) in the treatment of chronic pain A pilot study Dr. Yip Yu Lap, M.B.B.S. F.R.C.S., Head, Dept. of Surgery. Mr. Law Yuen Tung, Haed Dept. of Physiotherapy. Mr. Yeung Kai Kai, Staff, Dept. of Physiotherapy. Mr. Chu Lai Ying, Staff, Dept. of Physiotherapy. Mr. Hui Ying Kit, Head Clinical Laboratory, Pok Oi Hospital

Electromagnetic Fields for Bone Healing S.A.W. Pickering, FRCS B. E. Scammell, DM, FRCS Department of Orthopaedic and Accident Surgery, University Hospital, Queen’s Medical Centre, Nottingham, UK

Gossling et al Review Treatment of Ununited Tibial Fractures: A Comparison of Surgery and Pulsed Electromagnatic Fields (PEMF) Harry R. Gossling, MD Richard A. Bernstein, MD Joan Abbott, Phd

Habel Elektrische Stimulation von Zellen und Geweben am besonderen Beispiel von Knochenzellen Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) im Fach Biophysik eingereicht an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät I der Humboldt-Universität zu Berlin von Diplom-Biophysikerin Beate Habel geboren am 10.8.1971 in Gera.

Kahanovitz Electrical Stimulation and Spinal Fusion Neil Kahanovitz, MD Past President, North American Spine Society

Low-power electromagnetic stimulation of osteotomized rabbit fibulae A Randomized Blinded Study D. Pienkowski, PH.D. S.R. Pollack, PH.D, C.T. Brighton M.D. PH.D N.J. Griffith, M.S. Philadelphia Pennsylvania

Pulsed Electro Magnetic Fields in the Treatment of Non-Union B.J. Punt (Department of Surgery, Erasmus Medical Centre, Rotterdam, The Netherlands) P.T. den Hoed (Ikazia Hospital, Rotterdam, The Netherlands) W.P.J. Fontijne (Department of Orthopaedic Surgery, Erasmus Medical Centre, Rotterdam, The Netherlands) Eur J Orthop Surg Traumatol (2008)

Stimulation of osteogenic differentiation in human osteoprogenitor cells by pulsed electromagnetic fields: an in vitro study Justus H.W. Jansen Olav P. van der Jagt Bas J. Punt Jan A.N. Verhaar Johannes P.T.M. van Leeuwen Harrie Weinans Holger Jahr

A double-blind trial of pulsed electromagnetic fields for delayed union of tibial fractures J Bone Joint Surg Br. 1990 May Sharrard WJ. Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, England BEKIJK DEZE STUDIE (WEBPAGINA)Electrical treatment of tibial non-union: a prospective, randomised, double-blind trial R.B. Simonis E.J. Parnell P.S. Ray J.L. Peacock BEKIJK DEZE STUDIE (WEBPAGINA) BEDRIJF

LAATSTE NIEUWS

Geef een reactie