This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Hoog dosis Ozon Therapie – 10 pas                  

 

U heeft bij de BeterKliniek een afspraak gemaakt voor Hyperbare Ozon Therapie (HOT), of ook wel de ‘10 pas’ genoemd, omdat gedurende de behandeling tot 10 x uw bloed gemengd wordt met Ozon. De eerste keer starten we met een 5 pas dan een 10 pas. In overleg met de arts kan dit opgehoogd worden.

 

Het is belangrijk dat u dit document aandachtig door leest en dat u notie neemt van mogelijke bijwerkingen en contra-indicaties alhoewel die feitelijk bijna nooit plaatsvinden.

Daarnaast zijn er enkele adviezen ter voorbereiding vermeld, om de behandeling zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

 

Wat is de ozon 10 Pass-methode?

De hyperbare ozon therapie – 10 pass – is een intraveneuze ozonbehandeling ontwikkeld door de Oostenrijkse gynaecoloog en chirurg Dr. Johann Lahodny. Het bestaat uit het afnemen van 200 ml bloed met behulp van een vacuüm, waarna dit bloed gemengd wordt met 200 ml ozon/zuurstof in een concentratie van 70 mcg/ml.  Het ozon/zuurstof verrijkte bloed wordt opnieuw ingebracht in de patiënt. Dit vindt plaats onder een kleine hoeveelheid positieve druk van minder dan 1 bar, waar een speciale hyperbare ozonmachine voor nodig is. Dit proces wordt vervolgens tien keer herhaald. De hele behandeling duurt ongeveer1 tot 1,5 uur.

 

Bijwerkingen

Zoals elke medische interventie is de 10 pass ozon behandelingsmethode niet volledig zonder risico. Er zijn bepaalde bijwerkingen die kunnen optreden tijdens of na de behandeling.

De voorkomende bijwerkingen tijdens een 10-pass kunnen worden verdeeld in 2 verschillende groepen:

1) de bijwerkingen die het gevolg zijn van heparine, het medicijn, dat nodig is, om geen bloedklonters te laten ontstaan tijdens de behandeling.

2) bijwerkingen als gevolg van de ozon-behandeling zelf.

 

 

Bijwerkingen van Heparine

 

Vanwege het feit dat het bloed buiten het lichaam met de Ozon gemengd wordt is het noodzakelijk dat er een anti-stollings middel wordt gebruikt. Voor een 10-pass behandeling gebruiken we 7.500 IE heparine.

Heparine is een relatief veilig geneesmiddel. Bijwerkingen komen zo goed als niet voor, maar zijn niet onmogelijk.

Een mogelijke, maar zelden voorkomende, bijwerking van heparine is een bloeding. Uit voorzorg krijgt u na de behandeling met Ozon en voor het verlaten van de BeterKliniek een armbandje om uw pols met daarop de hoeveelheid Heparine die gedurende de behandeling is toegediend en het tijdstip waarop dat heeft plaatsgevonden. Na 24 uur mag u het armbandje doorknippen en weggooien.

 

Bijwerkingen die zijn waargenomen na een 10 pass Ozon behandeling ten gevolge van de heparine:

·      Bruine urine: dit is vrijwel altijd te wijten aan het oplossen van bloedstolsels of aan een kleine bloeding in de urinewegen. Het is vrijwel altijd goedaardig en verdwijnt vanzelf.

·      Symptomen die het gevolg zijn van een allergische reactie op heparine zoals jeuk, huiduitslag, zwelling, kortademigheid, hoofdpijn, zwakte, duizeligheid, koude rillingen, koud voelen, tintelingen of jeuk – vooral van de ledematen.

Om uit te sluiten of u allergisch bent, injecteren we voorafgaande aan de eerste behandeling altijd een klein beetje heparine in de huid, en wachten we 15-20 minuten af wat hierop de reactie is van uw lichaam. Hiermee voorkomen we zoveel mogelijk de symptomen genoemd onder het 2e punt.

 

Bijwerkingen verdwijnen in de regel binnen 24 uur. Maakt u zich om wat voor reden ongerust, neemt u dan even contact op met de BeterKliniek.

 

Contra-indicaties van Heparine

Heparine mag niet worden toegediend als u:

·      Allergisch bent voor heparine of voor één van de ingrediënten

·      Trombocytopenie heeft (verminderde aantal bloedplaatjes in uw bloed)

·      Een stollingsstoornis hebt, of bloedverdunners gebruikt

·      In uw periode van uw menstruatie zit

·      Lijdt aan slechte nier- of leverfunctie

·      Bent gediagnosticeerd met een maagzweer,

 

Interacties met andere geneesmiddelen

Heparine kan een wisselwerking hebben met een aantal medicijnen. Uw arts moet op de hoogte worden gebracht als u andere bloedverdunners, aspirine, NSAID’s, antitrombines en een reeks andere geneesmiddelen gebruikt. Meldt dit ALTIJD aan de verpleegkundige

 

Bijwerkingen ten gevolge van de ozon-therapie:

 

·      Een detox-reactie (ontgiftings): het kan variëren van pijn op plaatsen waar voorheen geen pijn was tot uitslag of extreem moe voelen, evenals vele andere symptomen. Elke detox-reactie die plaatsvindt tijdens andere ozonbehandelingen kan ook worden ervaren tijdens of na een 10-pass, maar veel intenser.

·      De kwaliteit van de aderen. De 10-pass-methode vereist een relatief dikke naald van 18 g. Omdat hyperbare druk op de ader wordt uitgeoefend, moet de patiënt ten minste één goede ader hebben om de infusie te ondergaan. Niet elke patiënt is naar behoren uitgerust, in welk geval het soms helemaal niet mogelijk is om de behandeling uit te voeren.

·      Beschadigde aderen: zelfs patiënten met sterke aderen kunnen de mogelijkheid krijgen dat de verhoogde druk na verloop van tijd te veel wordt. Deze situatie kan resulteren in een gescheurde of “opgeblazen” ader met een resulterende lokale bloeding. Een “opgeblazen” ader is niet levensbedreigend. In de meeste gevallen geneest het probleemloos.

·      Effect op de longen: de toepassing van elk type injectie waarbij zuurstof betrokken is, kan leiden tot het gevoel van zware longen, ademhalingsproblemen of pijn in de longen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan zuurstof-belletjes. Zuurstof heeft wat tijd nodig om door de rode bloedcellen te worden opgenomen. Het is geen onmiddellijk proces. Omdat tijdens een 10 pass grotere hoeveelheden ozon en zuurstof worden gemengd met het bloed, kan de patiënt dat typische gevoel op de borst ervaren. Wanneer dit gebeurt, moet de procedure worden afgebroken. De toediening van grotere hoeveelheden vitamine C is over het algemeen een goed tegengif en biedt snelle verlichting.

 

Voorbereiding tot de behandeling

 

Voorafgaande aan de behandeling heeft u de eerste keer een intakegesprek met een onze therapeut en/of arts.

Voor de arts is het heel belangrijk dat u informatie meeneemt die duidelijk maakt:

·      Welke medicatie u momenteel gebruikt en welke medicatie u in het verleden heeft gebruikt

·      Of u bekend bent met een allergie voor Heparine

·      Of u glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiëntie hebt.

·      Of u veel amalgaam vullingen heeft; zijn er de laatste tien jaar amalgaam vullingen verwijderd en is daarbij een beschermende methode gebruikt zoals de ‘cofferdam’ en/of de ‘cleanup’

 

 

Wat u zelf moet doen ter voorbereiding:

 

·      Drink een dag van tevoren ruim voldoende water (2 liter); ook op de dag van de behandeling, voorafgaand dient u ruim voldoende gedronken te hebben

·      Zorg dat u op de dag van de behandeling, voorafgaand, ook voldoende gegeten hebt, om een te laag bloedsuiker tijdens de behandeling te voorkomen (ozon verhoogt de stofwisseling – u verbrandt dus meer energie)

·      Als u zich slapjes voelt voorafgaand aan de behandeling, omdat uw laatste maaltijd te lang geleden is, wordt een Ozon behandeling afgeraden

·      Op de dag van de behandeling kunt u bepaalde vitamines (met name de anti-oxidanten) beter niet of alleen in lage dosis gebruiken (vitamine C, vitamine E, vitamine A, Alfa Lipon Zuur, NAC, Q10, astaxanthin, glutathion)

 

Ozon staat bekend om het feit dat het zo ongeveer alle Micro-Organismen doodt (bacteriën, virussen, schimmels, parasieten). De methode van ozon-therapie volgens Lahodny (de ten-pass) heeft een enorm herstellend effect op alle lichaamsweefsel, verbetert het immuunsysteem, verbetert de doorbloeding (verbetert bijvoorbeeld het zicht bij maculadegeneratie), herstelt de mitochondriën (de energiefabriekjes in de cellen), etc.

Maar Ozon verwijdert GEEN zware metalen, het vult GEEN vitaminen en/of mineralen tekorten aan, nog kan het anatomische afwijkingen herstellen.