Heeft u klachten?

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris luistert naar uw verhaal en bemiddelt tussen u en de persoon of afdeling waar de klacht over gaat. U krijgt beiden de gelegenheid om een toelichting te geven. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft een geheimhoudingsplicht. Ook als u twijfelt of u wel een klacht wilt indienen of enkel advies wilt vragen, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Voor het insturen van een klacht kunt u rechts het formulier invullen.


Afhandeling van klachten

Klachtenregeling
Wanneer u een klacht heeft, behandelen we die volgens de klachtenregeling van BeterKliniek. Wat deze regeling precies inhoudt, kunt u in het volgende document lezen: Klachtenregeling Beterkliniek

 

De klachtencommissie
Lukt het niet om samen met de klachtenfunctionaris uw klacht op te lossen? Dan kunt u uw schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie BeterKliniek. De klachtenfunctionaris kan u verder informeren over deze mogelijkheid.

 

Externe geschillencommissie
Bent u niet tevreden over hoe uw klacht wordt opgelost? Of blijft er een verschil van mening bestaan? Dan kunt u uw klacht indienen bij de externe geschillencommissie. De externe geschillencommissie (KAB) kunt u ook inschakelen als u het niet eens bent met de afhandeling van een verzoek tot schadevergoeding. Download folder.  Meer informatie over de externe geschillencommissie