Consultkosten

Laat ons u helpen

Tarieven An van Veen

€ 158 – Intake ( anamnese, meridiaanmeting, behandelplan)
€ 90 – Vervolgconsult ( anamnese, meridiaanmeting, vervolg behandelplan)
De intake kan zo nodig in 2 consulten van een half uur opgesplitst worden.
Telefonische consulten zijn mogelijk, en worden berekend naar tijd.

Aangesloten bij de AVIG¹


¹ Vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (AVIG)


Tarieven Michael van Gils

€ 157,- Intake (anamnese+behandelplan)¹, ², ³,
€ 200,- Intake zware pathologie (anamnese+behandelplan)¹, ², ³)
€ 132,- Bespreking DNA onderzoek

€ 77,- Vervolgconsult (telefonisch en op lokatie). Indien het consult inclusief afwerking (rapportage, recept aanvraag en aanpassing behandelplan) een hele korte tijdsduur heeft kan de therapeut beslissen een lager bedrag in rekening te brengen. Daar is later geen discussie over mogelijk.

Elke maandag, dinsdag en donderdag is er tussen 13.30 en 14.00 uur een telefonisch spreek(half)uur. Dit spreekuur kunt bereiken via de telefooncentrale.

¹ Vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (MBOG)

² Intake kan ook verdeeld worden over twee losse afspraken van € 82,- (anamnese en behandelplan).
³ Bij ernstige ziektebeelden (o.a. kanker) wordt het voorstel behandelplan pas in een vervolgconsult gemaakt. Er kan ook gekozen worden voor een verlengde intake van 1,5 uur.

Bloed-, speeksel- en urine- onderzoeken worden meestal niet vergoed. U dient de factuur te betalen aan het betreffende laboratorium. BeterKliniek rekent € 15,- handelingskosten als er geen bloed moet worden afgenomen. Moet een pakket naar huis gestuurd worden dan berekenen we € 7,- verzendkosten. In het geval van bloedafname € 20,-


Annuleringsregeling:

Binnen 48 uur annulering: Geen kosten aan verbonden.
Binnen 24 uur annulering: *50% van consultkosten betalen.
Binnen 12 uur annulering: *100% van consultkosten betalen.

* Indien u een goede reden heeft voor annulering mag u later het consult gratis inhalen


Herhalingsrecept medicatie:

  • 1 keer per jaar dient er persoonlijk een afspraak (consult) worden gemaakt op lokatie. Er kan voor maximum 6 maanden een herhalingsrecept worden gemaakt.
  • 1 keer per jaar kan er een kort consult telefonisch worden ingepland. Er kan voor maximum 6 maanden een herhalingsrecept worden gemaakt.
  • Tussentijds kan men via de website een herhalingsrecept aanvragen (€ 19,00).


BeterKliniek beroepsverenigingen

BeterKliniek, is lid van de Maatschappij ter Bevordering Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) en de Artsenvereniging Voor Integrale Artsen (AVIG) . Dit zijn beroepsverenigingen die staan voor kwaliteit en deskundigheid. De leden moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van kennis en bijscholing. Doordat BeterKliniek voldoet aan deze kwaliteitseisen, vergoeden de meeste zorgverzekeraars (een gedeelte van) de kosten voor de consulten als je aanvullend verzekerd bent.

Vergoeding voor voedingssupplementen, bloed, speeksel, ontlasting en urineonderzoeken vindt zelden of nooit plaats.
Soms is je werkgever (al of niet via de bedrijfsarts of Arbodienst) bereid om een gedeelte van de kosten te vergoeden.


Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Als de behandelend specialist zegt dat er niets aan je ziekte te doen is en een second opinion wijst hetzelfde uit, dan wordt je ziekte gezien als onbehandelbaar. Als het je vervolgens lukt om op eigen kosten wel te genezen van de ziekte, dan kun je via de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen proberen om de gemaakte kosten alsnog vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. Zie hiervoor de website van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.  De SKGZ is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die kan helpen bij het oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar. Dit kan door bemiddeling of een bindende uitspraak. Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken en laat je vooraf goed informeren door een deskundige.