U kunt dit formulier pas invullen nadat de arts erom gevraagd heeft. De arts moet namelijk eerst uw behandeling en eventuele medicijnen en infusen koppelen. 

Informed Consent

Stap 1 van 2

DD slash MM slash JJJJ
Naam
DD slash MM slash JJJJ
Adres
Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) zijn alle artsen in Nederland verplicht om hun patiënten goed voor te lichten. Dit heet informed consent. De patiënten dienen de ontvangst van deze voorlichting, in principe, met hun handtekening te bevestigen. Daarnaast gaat het om een schriftelijke toestemming voor onderzoek (het stellen van de diagnose) en behandeling (therapie krijgen). Speciaal gaat het daarbij om (integrale) geneeskunde met specialisatie in natuurgeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde, epi-genetische geneeskunde homeopathie, infuustherapie en biofysische onderzoeks- en behandelmethoden welke in Nederland (nog) niet officieel, als wetenschappelijk bewezen, erkend zijn. Vooral om de werking en de bijwerkingen daarvan. Naast reguliere activiteiten vinden in de BeterKliniek ook deze genoemde, niet reguliere, methoden plaats.
Hierbij bevestig ik, ondergetekende, dat ik voldoende ben voorgelicht en bewust kies voor de reguliere en niet reguliere diagnostiek en therapie in BeterKliniek ook als het om mijn kind(eren) gaat. In detail gaat het hierbij om het volgende:(Vereist)
Ondergetekende verklaart, na het lezen van het bovenstaande punten en op basis van de reeds ontvangen informatie, tot een weloverwogen besluit te zijn gekomen en geeft vrijwillig toestemming om een behandeling bij BeterKliniek te willen ondergaan.
Plaats hier uw digitale handtekening