Achtergrond: Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een verwoestende ziekte die in de meeste gevallen binnen 3-5 jaar tot de dood leidt. Nieuwe behandelmethoden voor deze ziekte zijn hard nodig. Hier rapporteren we over een succesvolle therapie.

 

Casusverslag: Bij een 49-jarige mannelijke patiënt met spierzwakte en spierfasciculaties werd, na uitgebreide onderzoeken die andere ziekten uitsloten, progressieve spieratrofie vastgesteld, een variant van ALS. Vanwege vermoedelijke blootstelling aan kwik door overgebleven amalgaam, werden de tanden van de patiënt hersteld. Vervolgens kreeg de patiënt natrium-2,3-dimercaptopropanesulfaat (DMPS; in totaal 86 × 250 mg in 3 jaar) in combinatie met α-liponzuur en daarna selenium. Daarnaast nam hij vitamines en micronutriënten en volgde hij een vegetarisch dieet. De uitscheiding van metalen werd in de urine gemonitord. Het succes van de therapie werd bepaald door het meten van spierzwakte en fasciculaties en uiteindelijk door elektromyografie (EMG) van de getroffen spieren. De eerste verbeteringen traden op na de tandheelkundige restauraties. Twee maanden na de start van de behandeling met DMPS was het kwikniveau in de urine verhoogd (248,4 µg/g creatinine). Na 1,5 jaar bevestigde EMG de afwezigheid van typische tekenen van ALS. In de loop van 3 jaar herstelde de patiënt volledig.

 

Conclusies: De hier beschreven therapie is een veelbelovende aanpak voor de behandeling van sommige soorten motorneuronziektes en verdient verdere evaluatie in strenge klinische proeven.

 

Wetenschappelijk artikel

 

Healing of Amyotrophic Lateral Sclerosis: A Case Report