Therapeut Michael van Gils is overeen gekomen met arts An van Veen dat ze hem waarneemt in geval van langdurige ziekte of overlijden. 
Bij langdurige ziekte wordt na toestemming van de cliënt het cliëntendossier overgedragen aan de waarnemer.
Bij overlijden neemt de waarnemer de cliëntendossiers over. Deze bewaart de dossiers gedurende 20 jaar, zoals de WGBO / AVG voorschrijft en zoals beschreven in de verwerkersovereenkomst.