Meer dan 60 procent van de Nederlandse bevolking voldoet niet aan de richtlijn van de Gezondheidsraad om één keer per week vis te eten. Daarnaast blijkt uit eigen onderzoek (bloedonderzoek onder ruim 200 mensen) dat ongeveer 85 procent een tekort aan omega-3 heeft. Dit is zorgelijk. Het vormt een groot probleem voor de gezondheid van onze bevolking. Want de omega-3 vetzuren EPA en DHA uit vis en schaal- en schelpdieren zijn essentieel voor een goede gezondheid. Niet voor niets hebben de vetzuren EPA en DHA erkende gezondheidsclaims.

  • Goed voor je hart: dagelijkse inname van 250 mg EPA en DHA draagt bij aan een normale hartfunctie.
  • Goed voor je hersenen: Dagelijkse inname van 250 mg DHA draagt bij aan een normale hersenfunctie. Voor zwangere en borstvoedende vrouwen geldt: 200 mg DHA bovenop de dagelijkse inname van 250 mg EPA + DHA draagt bij aan een normale hersenontwikkeling van de foetus / het kind.
  • Goed voor je zicht: dagelijkse inname van 250 mg DHA draagt bij aan behoud van normaal zicht. Voor kinderen tot 1 jaar is dat 100 mg DHA.
  • Goed voor het immuunsysteem: dagelijkse inname draagt bij aan het normaal functioneren van het immuunsysteem.
  • Goed voor bloeddruk en triglyceriden niveau: dagelijkse inname van 2.000 – 5.000 mg EPA + DHA draagt bij aan behoud van een normale bloeddruk en triglyceriden niveaus.
  • Goed voor de spierfunctie: dagelijkse inname draagt bij aan een normale spierfunctie.

TOTOX waarde

Omega-3-rijke producten zoals visolie, krillolie en algenolie zijn zeer gevoelig voor oxidatie. Consumptie van sterk geoxideerde vetzuurproducten heeft op termijn waarschijnlijk negatieve gevolgen. Waar moet u op letten om oxidatie zo veel mogelijk te vermijden? EPA en DHA zijn sterk onverzadigde vetzuren: EPA bevat vier onverzadigde bindingen per vetzuurketen en DHA heeft er zelfs vijf. Hierdoor kunnen deze vetzuren onder bepaalde omstandigheden gemakkelijk oxideren. Wanneer visolie oxideert, begint het een kenmerkende visachtige en na verloop van tijd ook ranzige geur te verspreiden. Consumptie van sterk geoxideerde vetzuurproducten heeft op termijn waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de gezondheid. Vetzuurperoxides spelen een belangrijke rol in pathologische processen. In dierstudies blijken geoxideerde vetten te kunnen leiden tot orgaanschade, ontsteking en atherosclerose. Aangezien omega-3-producten juist voor therapeutische doeleinden worden ingenomen, is een goede kwaliteit ervan van groot belang. TOTOX-waarden geven een maat voor de totale oxidatie van vetzuren en zijn gebaseerd op peroxidatie- en anasidinewaarden. Hoe hoger de waarde, hoe meer oxidatie er al heeft plaatsgevonden. Hoe lager de waarde, hoe verser het product. Een TOTOX-waarde van 4 of lager is goed. Is er geen TOTOX-waarde bekend van het product dan laat het maar liever in de schappen staan.Wilt u meer informatie hebben over visolie plan dan een gratis informatief consult bij de BeterKliniek.

DEPRESSIE

Een groot aantal onderzoeken heeft inmiddels een duidelijke omgekeerde correlatie aangetoond tussen omega-3 inname en depressie. Omega-3 vetzuren hebben een preventieve werking en bij een al aanwezige depressie zal het de symptomen duidelijk verminderen. De beste resultaten worden behaald in combinatie met standaardtherapie. Een onderzoek, uitgevoerd met 77 patiënten met een duur van 12 weken, leverde, in tegenstelling tot wat verwacht zou worden, geen positieve resultaten op. De reden hiervan zou kunnen zijn dat de dosis visolie die werd toegediend zeer hoog was in vergelijking met andere onderzoeken, namelijk 8 gram per dag. Omega-3 vetzuren uit visolie zijn zeer instabiel en bij een grote inname van visolie zonder extra inname van stoffen die deze visolie beschermen tegen oxidatie (zoals vitamine E), kan deze grote hoeveelheid visolie in het lichaam makkelijk leiden tot een grote hoeveelheid vrije radicalen, die op hun beurt weer depressie kunnen stimuleren. Een gelijksoortig onderzoek met als enig belangrijke verschil de dosis visolie, die 1, 2 en 4 gram bedroeg, liet zien dat de groep die 1 gram visolie per dag kreeg toegediend significant beter scoorde dan de placebogroep. De 2 gram groep toonde een zeer kleine verbetering en de 4 gram groep toonde geen enkele verbetering ten opzichte van de placebogroep. Of een zeer grote hoeveelheid visolie in combinatie met extra antioxidanten wel een verbetering bewerkstelligt, moet nog blijken uit toekomstige studies. De werking van visolie berust op de verandering die de omega-3 vetzuren teweeg brengen in de zenuwcelmembranen. Deze bestaan uit omega-6 vetzuren en omega-3 vetzuren, maar door de enorme overvloed van omega-6 vetzuren in het gemiddeld westers dieet en het veel voorkomende tekort aan omega-3 vetzuren is de verhouding tussen deze twee vetzuren in de celmembranen vaak ernstig verstoord. Dit leidt tot een functionele verandering in de activiteit van de receptoren in de membraanfosfolipiden. Wanneer deze balans weer wordt hersteld door het innemen van visolie supplementen, zal dit een gunstige invloed hebben op de symptomen van depressie.

Doseringsadvies:

Meten is weten. Om tot een goede dosering te komen kunt u het beste de vetzuren balans meten.

Kenmerken van vetzuurtekort

Dr. Alexandra Richardson, verbonden aan de universiteit van Oxford, heeft een checklist opgesteld met de kenmerken van vetzuurdeficiëntie. Met deze checklist kunt u bepalen of u mogelijk voordeel zult hebben van het gebruik van visoliesupplementen. Fysieke tekensvan vetzuurdeficiëntie: overdreven dorst, frequent urineren, harde, droge bobbeltjes op de huid (‘folliculaire keratosis’), ruwe of droge huid en bros haar, hoofdroos, zachte en broze nagels; Neiging tot allergie of atopiezoals eczeem, astma, hooikoorts etc.; Visuele symptomen: slecht nachtzicht, gevoeligheid voor hevig licht, gezichtsstoornissen bij het lezen, bijvoorbeeld dat letters en woorden bewegen, zweven en troebel worden over de bladzijde; Aandachtsproblemen: onder meer gemakkelijk afgeleid worden, moeilijkheden om langdurig geconcentreerd te blijven, problemen met het werkgeheugen en gevoelens die dikwijls beschreven worden als “mist in de hersenen”; Emotionele gevoeligheid of labiliteit: in het bijzonder ongefundeerde angst en spanning, overmatige gemoeds-schommelingen, woedeaanvallen door lage frustratietolerantie; Slaapproblemen: vooral moeite met inslapen ‘s avonds en ontwaken ‘s morgens. BELANGRIJK: Al deze kenmerken kunnen ook andere oorzaken hebben. Wanneer u advies wilt over uw persoonlijke situatie naar aanleiding van de bovenstaande informatie consulteer dan de BeterKliniek.