Aandachtst problemen worden (ook wel attention deficit disorder (ADD)) is een aandoening waarbij een sterk verlaagd vermogen om aandacht voldoende bij activiteiten te houden aanwezig is. Volgens een veelvuldig gebruikt handboek voor de indeling van psychische aandoeningen, het DSM-IV, is ADD een subtype van ADHD (ADHD Predominantly Inattentive Type (ADHD-PI)), en wel het zogenoemde overwegend onoplettende type, gekenmerkt door een aandachtstekortstoornis en concentratieproblemen. ADD wordt meer dan ADHD in verband gebracht met depressie, angststoornissen en slechte prestaties. Gedragsproblemen staan minder op de voorgrond. Onderzoek toont aan dat ADHD of ADD voorkomt bij 1 tot 4% van alle kinderen en dat zeker een derde deel er ook als volwassene nog last van ondervindt. ADD en ADHD komen voor bij mensen van alle opleidingsniveaus.


BeterKliniek maakt gebruik van meerder disciplines (homeopathie, natuur, orthomoleculaire en epi-genetische geneeskunde). BeterKliniek is op zoek naar hoe en waarom een ziekte is ontstaan. Het tracht de gezondheid te herstellen door te doorgronden wat de oorzaak van een bepaalde aandoening is, dus door de ‘wortel van het kwaad” aan te pakken, welke bij ieder patient weer anders is.

Het model van BeterKliniek is een patiënt centraal zetten en in samenspel met de patiënt te zoeken naar de onderliggende oorzaak van zijn/ haar ziekte en uit te zoeken wat nog optimaal bereikbaar is. Er wordt gekeken naar (epi)genetische, biochemische, biofysiche leefstijl factoren. Het primaire doel is het opsporen van de oorzaak van een bepaalde aandoening en niet het bestrijden van de symptomen. Heel belangrijk hierbij zijn de triggers welke een aandoening heeft veroorzaakt. Triggers kunnen zijn het niet kunnen afbreken van exorfines, vaccinaties, infectieziekten, slecht functionerende darmen maar ook stressvolle gebeurtenissen als ontslag, verlies van een geliefd persoon of echtscheiding.

Een infectieziekte zoals Pfeiffer of Lyme, maar ook andere infectieziekten, kunnen een verlammende werking hebben op de functie van de mitochondriën.


Kan BeterKliniek iets voor u betekenen? 

In een persoonlijk gratis informatief gesprek kunt u dat bespreken met onze arts of therapeut.