Zijn synthetische vitamines net zo gezond als natuurlijke?

closeup photo of slice of orange

De een begint de dag met een sinaasappeltje, de ander met een vitamine C-tablet. Maakt dat uit? Zijn beide gesteld dat de hoeveelheid vitamines identiek is even gezond? In grote lijnen zijn natuurlijke en synthetische vitamines identiek, maar de opname in het lichaam voltrekt zich soms net even anders. Biochemisch verschilt een natuurlijke vitamine meestal […]