Suicidaal gedrag of zelfmoord is het opzettelijk veroorzaken van de eigen dood. Psychische stoornissen (waaronder depressie, bipolaire stoornis, autismespectrumstoornissen, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen), nihilistische overtuigingen, lichamelijke stoornissen (zoals chronisch vermoeidheidssyndroom) en stoornissen in het gebruik van middelen (inclusief stoornis in alcoholgebruik en het gebruik van en onthouding van benzodiazepinen) zijn risicofactoren. Sommige zelfmoorden zijn impulsieve handelingen als gevolg van stress (zoals door financiële of academische moeilijkheden), relatieproblemen (zoals verbroken relaties) of intimidatie/pesten. Degenen die eerder een zelfmoordpoging hebben gedaan, lopen een hoger risico op toekomstige pogingen. Effectieve zelfmoordpreventie-inspanningen omvatten het beperken van de toegang tot zelfmoordmethoden, zoals vuurwapens, drugs en vergiften; behandeling van psychische stoornissen en middelenmisbruik; zorgvuldige berichtgeving in de media over zelfmoord; en verbetering van de economische omstandigheden. Hoewel crisismeldpunten gebruikelijk zijn, zijn ze niet goed onderzocht.


De meest gebruikte zelfmoordmethode verschilt van land tot land en hangt gedeeltelijk samen met de beschikbaarheid van effectieve middelen. Veelvoorkomende methoden van zelfmoord zijn onder meer ophangen, vergiftiging met pesticiden en vuurwapens. Zelfmoorden resulteerden in 828.000 wereldwijde sterfgevallen in 2015, een stijging ten opzichte van 712.000 sterfgevallen in 1990. Dit maakt zelfmoord de 10e belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd.


Ongeveer 1,5% van alle sterfgevallen wereldwijd zijn door zelfmoord. In een bepaald jaar is dat ongeveer 12 per 100.000 mensen. Het percentage zelfmoorden is over het algemeen hoger bij mannen dan bij vrouwen, variërend van 1,5 keer zoveel in de derde wereld tot 3,5 keer in de ontwikkelde wereld. Zelfmoord komt over het algemeen het meest voor onder 70-plussers; in bepaalde landen lopen personen tussen 15 en 30 jaar echter het grootste risico. Europa had de hoogste zelfmoordcijfers per regio in 2015. Er zijn naar schatting 10 tot 20 miljoen niet-dodelijke zelfmoordpogingen per jaar. Niet-fatale zelfmoordpogingen kunnen leiden tot letsel en langdurige handicaps. In de westerse wereld komen pogingen vaker voor bij jongeren en bij vrouwen.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.