Stress-stoornissen kunnen psychische stoornissen zijn die het gevolg zijn van een atypische reactie op zowel korte als langdurige angst als gevolg van fysieke, mentale of emotionele stress. Deze stoornissen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, obsessief-compulsieve stoornis en posttraumatische stressstoornis.


Stress is een bewust of onbewust psychisch gevoel of fysieke toestand als gevolg van fysieke of mentale ‘positieve of negatieve druk’ die het aanpassingsvermogen overweldigt. Het is een psychologisch proces dat wordt geïnitieerd door gebeurtenissen die een organisme bedreigen, schaden of uitdagen of die de beschikbare coping-middelen overschrijden en het wordt gekenmerkt door psychologische reacties die gericht zijn op aanpassing. Stress is slijtage van het lichaam als reactie op stressvolle stoffen. Hans Selye noemde dergelijke middelen stressoren en zei dat ze fysiek, fysiologisch, psychologisch of sociaal-cultureel konden zijn. En stress is geen angststoornis en het is geen normatief begrip.


Een persoon is doorgaans gestrest wanneer positieve of negatieve (bijvoorbeeld bedreigende) ervaringen tijdelijk onder druk staan of het aanpassingsvermogen overweldigen. Stress is sterk geïndividualiseerd en hangt af van variabelen zoals de nieuwheid, snelheid, intensiteit, duur of persoonlijke interpretatie van de input, en genetische of ervaringsfactoren. Zowel acute als chronische stress kan de morbiditeit van angststoornissen versterken. Het plezier van de een kan de stressfactor van de ander zijn. Paniekaanvallen komen bijvoorbeeld vaker voor wanneer de persoon met aanleg wordt blootgesteld aan stressoren.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.