Postpartumdepressie (PPD), ook wel postnatale depressie genoemd, is een soort stemmingsstoornis die verband houdt met de bevalling en die beide geslachten kan treffen. Symptomen kunnen zijn: extreem verdriet, weinig energie, angst, huilbuien, prikkelbaarheid en veranderingen in slaap- of eetpatronen. Het begin is meestal tussen een week en een maand na de bevalling. PPD kan ook een negatief effect hebben op het pasgeboren kind.


Hoewel de exacte oorzaak van PPD onduidelijk is, wordt aangenomen dat de oorzaak een combinatie is van fysieke, emotionele, genetische en sociale factoren. Deze kunnen factoren omvatten zoals hormonale veranderingen en slaapgebrek. Risicofactoren zijn eerdere episodes van postpartumdepressie, bipolaire stoornis, een familiegeschiedenis van depressie, psychologische stress, complicaties van de bevalling, gebrek aan ondersteuning of een stoornis in het gebruik van drugs. De diagnose is gebaseerd op de symptomen van een persoon. Hoewel de meeste vrouwen na de bevalling een korte periode van zorgen of ongelukkig zijn, moet een postpartumdepressie worden vermoed wanneer de symptomen ernstig zijn en langer dan twee weken aanhouden.


Onder degenen die risico lopen, kan het bieden van psychosociale ondersteuning beschermend zijn bij het voorkomen van PPD. Dit kan gemeenschapsondersteuning omvatten, zoals eten, huishoudelijke taken, moederzorg en gezelschap.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.