Overgewicht of obesitas is een medische aandoening waarbij overtollig lichaamsvet zodanig is opgehoopt dat het een negatief effect op de gezondheid kan hebben. Mensen worden over het algemeen als zwaarlijvig beschouwd wanneer hun body mass index (BMI), een meting die wordt verkregen door het gewicht van een persoon te delen door het kwadraat van de lengte van de persoon – ondanks bekende allometrische onnauwkeurigheden – meer dan 30 kg/m2 is; het bereik 25–30 kg/m2 wordt gedefinieerd als overgewicht. Sommige Oost-Aziatische landen gebruiken lagere waarden. Obesitas is gecorreleerd met verschillende ziekten en aandoeningen, met name hart- en vaatziekten, diabetes type 2, obstructieve slaapapneu, bepaalde soorten kanker en artrose. Een hoge BMI is een marker van risico, maar het is niet bewezen dat het een directe oorzaak is, voor ziekten veroorzaakt door voeding, fysieke activiteit en omgevingsfactoren. Er is een wederzijds verband gevonden tussen obesitas en depressie, waarbij obesitas het risico op klinische depressie verhoogt en ook depressie leidt tot een grotere kans op het ontwikkelen van obesitas.


Obesitas heeft individuele, sociaaleconomische en omgevingsoorzaken, waaronder voeding, fysieke activiteit, automatisering, verstedelijking, genetische gevoeligheid, medicijnen, psychische stoornissen, economisch beleid, endocriene stoornissen en blootstelling aan hormoonontregelende chemicaliën. Hoewel de meeste zwaarlijvige personen op een bepaald moment proberen af te vallen en vaak succesvol zijn, blijkt uit onderzoek dat het handhaven van dat gewichtsverlies op de lange termijn zeldzaam blijkt te zijn. De redenen voor gewichtstoename zijn niet volledig begrepen, maar kunnen een verminderd energieverbruik zijn in combinatie met een verhoogde biologische drang om te eten tijdens en na caloriebeperking. Er zijn meer studies nodig om te bepalen of gewichtscycli en jojo-dieet bijdragen aan ontstekingen en ziekterisico’s bij zwaarlijvige personen.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.