Alle energie is elektromagnetisch van aard en er gebeurt niets

in het lichaam zonder een elektromagnetische uitwisseling

tussen cellen. We kennen allemaal de elektrocardiogram

(EKG) en elektro-encefalograaf (EEG) tests, die de

elektromagnetische activiteit van respectievelijk het hart en de

hersenen meten. Wanneer elektromagnetische activiteit

ophoudt, stopt het leven. Elektromagnetische energie

controleert onze chemie. Verstoring van deze energie in cellen

veroorzaakt een verstoord cel metabolisme, en als onze cellen

niet gezond zijn, is ons lichaam niet gezond, geheel of

gedeeltelijk. Het volgende is een inleiding tot magnetische

velden, PEMF's en hun therapeutische werking in het lichaam.


WAT IS EEN ELEKTROMAGNETISCH VELD? WAT ZIJN

PEMFS?

Als u ooit twee magneten in de handen hebt gehouden, hebt

geprobeerd ze samen te drukken en een weerstand ertussen

hebt gevoeld, dan heeft u een magnetisch veld ervaren. Dat

type magnetisch veld wordt geproduceerd door een statische

magneet en wordt een statisch magnetisch veld genoemd.

Een veranderend magnetisch veld (zoals een magnetisch veld

dat door een spoel beweegt) genereert een elektrisch veld (dat

een stroom in de spoel zou aandrijven). Dit vormt de basis

voor veel elektrische generatoren en motoren. Net zoals een

veranderend magnetisch veld een elektrisch veld genereert,

genereert een veranderend elektrisch veld een magnetisch

veld. Omdat het magnetische veld wordt gegenereerd door een

elektrische stroom, wordt het een elektromagnetisch veld

genoemd – een fysiek veld dat wordt geproduceerd door

bewegende elektrische ladingen.

PEMF staat voor Pulsed Electromagnetic Field.

Magnetische velden beïnvloeden het gedrag van andere
geladen objecten in de buurt van het veld. Dit is de
fundamentele basis voor hun therapeutisch gebruik. Ons
lichaam is elektrisch – elke hartslag genereert
elektromagnetische golven door de bloedvaten van het
lichaam, waardoor weefsels op cellulair niveau worden
gestimuleerd. Externe magnetische velden en de normale
elektrische en elektromagnetische velden die door het lichaam
worden geproduceerd, werken op elkaar in. Dus een
magnetisch veld dat door ons hele lichaam gaat, zal een
elektromagnetisch effect hebben op elk van onze 70 biljoen
cellen. Als gevolg hiervan werken magnetische velden op

basale en fundamentele manieren op moleculen en weefsels.
Ze beïnvloeden de meest elementaire functies van alle cellen,
inclusief mens, dier en plant.
WAT ZIJN SOMMIGE BASISFUNCTIES VAN DE CEL EN
HOE VERGEMAKKELIJKEN MAGNETISCHE VELDEN
ZE?
Enkele van de basisacties van een cel zijn het opwekken van
energie om afval te elimineren, zichzelf te herstellen en te
regenereren en de vooraf bepaalde functies uit te voeren op
basis van het type en de locatie van de cel in het lichaam.
Magnetische velden veroorzaken of vergroten de beweging
van ionen en elektrolyten in de weefsels en vloeistoffen van
het lichaam. Het is zowel gemakkelijk als snel om een ion of
elektrolyt in een levend organisme te verplaatsen met behulp
van magnetische velden. Deze beweging stimuleert een breed
scala aan chemische en elektrische acties in de weefsels van
het lichaam, waardoor ze waar nodig weer in balans kunnen
komen of zichzelf kunnen genezen.
Alle cellen hebben energie nodig om te functioneren.
Cellulaire energie vereist ATP (Adenosine Trifosfaat) en is
fundamenteel voor alle cel- en lichaamsfuncties en is
noodzakelijk om het leven zelf in stand te houden. ATP
reguleert het cel metabolisme door chemische energie in onze
cellen te transporteren. Lage ATP-niveaus zorgen ervoor dat
onze cellen ziek worden en vermindert hun vermogen om te
genezen, regenereren of goed te functioneren. Door de
verhoogde beweging van ionen en elektrolyten helpen
magnetische velden cellen hun energie (of "lading") tot 500%
te verhogen.

WAAROM HEB IK BEHANDELING OP CELLULAIR
NIVEAU NODIG?
Magnetische velden beïnvloeden ook de lading van het
celmembraan, waardoor membraankanalen zich kunnen
openen. Deze kanalen zijn als de deuren en ramen van een
huis. Door celkanalen te openen, kunnen voedingsstoffen de
cel beter binnen en worden afvalstoffen gemakkelijker uit de
cel verwijderd. Dit helpt om de optimale celfunctie opnieuw in
balans te brengen en te herstellen. Als je genoeg cellen
herstelt, zullen ze allemaal efficiënter werken. Cellen van
hetzelfde type komen samen om weefsels te maken, en die
weefsels komen samen om organen te maken. Dus door de
cellulaire functie te herstellen of te behouden, herstelt of
behoudt u op uw beurt de orgaanfunctie, waardoor het hele
lichaam beter kan functioneren. We weten allemaal dat het
lichaam na verloop van tijd ouder wordt. Elke dag de functie
van elke individuele cel op een optimaal niveau houden, is een
belangrijk onderdeel van het vertragen van veroudering.
KAN PEMF-THERAPIE MIJ BESCHERMEN TEGEN
TOEKOMSTIGE ZIEKTEN?
Cellulaire "beschadiging", de toestand van een cel wanneer
deze niet gezond is, leidt tot ziektetoestanden. Magnetische
velden beschermen tegen celbeschadiging door de
bloedsomloop, herstelprocessen en energie te verbeteren en
speciale stress-eiwitten in de cellen te verhogen. Deze eiwitten
worden gebruikt om celafbraak en -slijtage te voorkomen en
om het herstel van een blessure te versnellen. Magnetische
velden balanceren cellen, weefsels en lichaamsfuncties op zeer
fundamentele niveaus, zelfs voordat schade en problemen
voor u duidelijk worden.

IK DACHT DAT MAGNETISCHE VELDEN SLECHT
VOOR MIJ ZIJN.
Er zijn duidelijke verschillen in de effecten van apparaten op
verschillende frequentiebereiken, van extreem lage frequenties
(ELF's) tot zeer lage frequenties (VLF's), tot
microgolffrequenties, radiofrequenties, infrarood- en
ultravioletfrequenties en meer. Het meeste risico op
blootstelling aan magnetische velden is afkomstig van
hoogspanningslijnen en mobiele telefoons, vanwege hun
specifieke blootstellingstijden of veldsterkten en frequenties.
Deze frequenties en intensiteiten, bekend als elektrosmog,
kunnen warmte in de weefsels van het lichaam veroorzaken en
genen wijzigen, en kunnen daarom cellen beschadigen. De
meeste PEMF-apparaten die worden aanbevolen, produceren
frequenties in het ELF tot VLF-bereik, omdat ze geen
verwarmingsacties induceren. De apparaten voor thuisgebruik,
hebben over het algemeen zorgvuldig geselecteerde
frequenties die het meest natuurlijk zijn en in balans zijn met
het lichaam. Aanbevolen behandelingsapparaten hebben een
zeer veilige staat van dienst – zelfs de diagnostische MRI-
machines met een veel hogere intensiteit en frequentie zijn
veilig gebleken voor de mensen die ze dagelijks bedienen,
zolang de veiligheidsinstructies worden gevolgd.
HOE SNEL ZAL MIJN ZIEKTE OF
GEZONDHEIDSPROBLEEM VERBETEREN?
Kleine onevenwichtigheden in individuele cellen kunnen heel
gemakkelijk opnieuw in evenwicht worden gebracht voordat
ze een duidelijk probleem worden. Helaas wachten veel
mensen tot ze een ernstig gezondheidsprobleem hebben
voordat ze een behandeling met een PEMF-systeem zoeken of

een magnetisch systeem voor eigen gebruik thuis aanschaffen.
Tegen die tijd zijn sommige problemen te diepgeworteld om te
keren en blijft alleen symptoombestrijding mogelijk. Het is
belangrijk om te zeggen dat van PEMF's niet wordt verwacht
dat ze de ziekte genezen. Hun rol is om de verschillende
functies van het lichaam te stimuleren, zodat het lichaam
zichzelf beter kan ondersteunen en genezen. Inzicht in de
omvang van een gezondheidsprobleem zal het individu helpen
om realistische verwachtingen te hebben van de tijd die nodig
is om verwachte of gewenste resultaten te produceren. Als het
probleem veel tijd heeft gekost om te komen waar het nu is,
kan het lang duren voordat PEMF's het grootste voordeel
opleveren – en misschien nooit de verwachte resultaten
opleveren als de schade te groot is. Dat betekent niet dat ze
niet zullen werken, en het betekent niet dat je geen significante
gezondheidsvoordelen krijgt. We moeten de
genezingstijdlijnen en -processen van het lichaam respecteren
en er positief mee omgaan. Wanneer de behandeling wordt
gestart, zal de volgorde van genezing de lichaamseigen
wijsheid volgen van welk weefsel en symptomen als eerste,
tweede, enz. zullen worden gewist. Geduld en acceptatie van
deze natuurlijke volgorde zullen helpen bij het
genezingsproces.
WELK SYSTEEM IS HET BESTE?
Je zou niet een apotheek binnenlopen en om de beste
medicatie vragen om je gezond te maken zonder eerst te
bespreken welke problemen je probeert te behandelen –
hetzelfde geldt voor PEMF-systemen. Sommige
gezondheidsproblemen vereisen velden met een hogere
intensiteit om het beste voordeel te behalen. Sommige
vereisen een breder frequentiebereik. Soms bepaalt iemands
gevoeligheid welk systeem voor hem of haar het beste is.

Soms staat betaalbaarheid voorop. Er zijn verschillende
PEMF-systemen beschikbaar omdat er niet één "beste"
systeem is. Pas als begrepen wordt welke
gezondheidsproblemen een persoon het meest zorgen baren,
kunnen men beginnen te bepalen welk systeem de meeste kans
heeft om de gewenste resultaten te bereiken. De ervaring leert
dat de meeste PEMF-systemen op zijn minst enig voordeel
zullen bieden, zelfs als dit niet het optimale systeem is.
WAT KAN IK DOEN OM DE EFFECTEN VAN PEMFS IN
MIJN LICHAAM TE VERBETEREN?
Aangezien de meeste effecten van magnetische velden
optreden vanwege de manier waarop ze inwerken op ionen,
met name calcium, natrium, kalium en magnesium, moeten
deze ionen en elektrolyten op het juiste niveau in het lichaam
aanwezig zijn. Het is moeilijk om uitgeputte weefsels te
genezen zonder goede voeding. Supplementen kunnen ook
heel nuttig zijn om magnetische therapie het meest effectief te
laten zijn. Gewoonlijk is magnesiumsuppletie en voldoende
dagelijkse hoeveelheden water aan te raden. Bovendien
hebben sommige personen (vooral vrouwen) extra melatonine
nodig om de gezondheid te optimaliseren tijdens het gebruik
van PEMF's.
WAT ZIJN SOMMIGE VAN DE BASIS NUTTIGE ACTIES
DIE PEMFS IN MIJN LICHAAM ZAL HEBBEN?
VERHOOGDE CIRCULATIE
Een van de meest elementaire functies die magnetische velden
in het lichaam hebben, is het verhogen van de bloedsomloop.
Wanneer een cel (zoals een rode bloedcel) gewond of ziek is,
behoudt deze zijn ideale lading niet. Dit zorgt ervoor dat rode

bloedcellen aan elkaar "kleven", waardoor de bloedsomloop
langzamer wordt. Wanneer een magnetisch veld door de rode
cel gaat, wordt het membraan goed geladen, waardoor de cel
zichzelf kan afstoten en zich gescheiden kan houden van
andere rode bloedcellen, waardoor de bloedsomloop toeneemt.
Bovendien verhogen PEMF's verschillende chemicaliën in de
bloedvatwanden die ervoor zorgen dat de bloedvaten
verwijden, waardoor de hoeveelheid bloed die door de
bloedvaten stroomt verbetert en daardoor de hoeveelheid
zuurstof die aan de weefsels wordt afgegeven, toeneemt.
Een slechte bloedsomloop maakt weefsels ongezond en
vatbaar voor ziekte en afbraak. Een verbeterde bloedsomloop
helpt weefsels de voeding en zuurstof te krijgen die ze nodig
hebben, terwijl ze de afvalstoffen die ze produceren
verdrijven. Een goede bloedsomloop helpt bij weefselgenezing
en regeneratie. Het resultaat van een verbeterde doorbloeding
is het verminderen van zwelling en het verwijderen van
blauwe plekken.
VERBETERDE SPIERFUNCTIE
Spierenergie, die nodig is om spieren te laten werken, wordt
ontwikkeld via een proces dat myosinefosforylering wordt
genoemd. Myosine is spier en fosforylering is de productie
van energie (ATP). Optimale energie zorgt ervoor dat spieren
harder en langer kunnen werken en sneller herstellen van hun
werk. Spieren die zijn samengetrokken of krampachtig zijn,
kunnen zich beter ontspannen, waardoor de spanning afneemt
en de pijn die door kramp wordt veroorzaakt, wordt
verminderd.

VERMINDERDE ONTSTEKING
Ontsteking is een cascade van fysiologische processen die
door het lichaam worden geïnitieerd om cellulaire schade in
weefsels te herstellen door de bloedstroom naar het
beschadigde gebied te vergroten en het aantal goede
ontstekingscellen te vergroten. Het ontstekingsproces wordt
gegenereerd en ondersteund door de interactie van een aantal
immuun celtypen, waarbij andere celtypen (zoals T-cellen)
een regulerende rol spelen in het cascade-effect. Ontsteking is
een noodzakelijk en heilzaam proces, maar het houdt vaak
langer aan dan nodig is, wat resulteert in chronische
ontstekingen. Chronische ontstekingen zijn vaak een oorzaak
van chronische pijn. Van PEMF's is gevonden dat ze
chronische, schadelijke ontstekingen verminderen. Ontsteking
kan door vele oorzaken worden geïnitieerd, en het kennen van
de aard van de oorzaak is belangrijk bij het ontwerpen van
therapeutische benaderingen.
T-cellen zijn een belangrijke regulator van de
ontstekingscascade. Bij bacteriële infecties wordt de vroege
infiltratie van de aangetaste weefsels door witte bloedcellen
gevolgd door de komst van T-cellen, die bacteriën doden. In
deze omstandigheid kan het elimineren van T-cellen de
genezing vertragen of stoppen. Omgekeerd zijn T-cellen bij
trauma-geïnduceerd letsel minder belangrijk voor het
genezingsproces en kunnen ze schadelijk zijn als ze te lang
aanwezig zijn. In dit geval kan eliminatie van T-cellen de
ongewenste effecten van ontsteking minimaliseren, genezing
versnellen en het risico op chronische ontstekingsziekten
verminderen. Bij chronische ontstekingsziekten zoals
reumatoïde artritis, psoriasis of tendinitis, ondersteunen T-
cellen de persistentie van de ziektetoestand en het zou gunstig
zijn om ze te verwijderen.

Onderzoek toont aan dat PEMF's de juiste dood van
verouderde, chronische T-lymfocyten kunnen induceren, door
acties op T-celmembranen en sleutelenzymen in cellen.
PEMF's beïnvloeden bijvoorbeeld de ionenstroom door
specifieke celmembraankanalen (zoals die voor natrium,
kalium en calcium), die deze enzymen positief beïnvloeden.

STRESS VERMINDERING
Stress hoort bij het mens-zijn. Normale stress, eustress
genaamd, is noodzakelijk om te overleven. Te veel stress is
zeer schadelijk voor het lichaam en versnelt veroudering.
Stress is verantwoordelijk voor minstens 65% van onze
ziekten, dus stressvermindering is voor ons allemaal
noodzakelijk. Stress verlagende activiteiten die slechts af en
toe worden uitgevoerd, zorgen ervoor dat er zich in de loop
van de tijd teveel stress gerelateerde schade ophoopt. Daarom
moet stress vermindering een dagelijkse bezigheid zijn.
Magnetische velden hebben veel stress verlagende effecten.
Dagelijks gebruik van PEMF's helpt het negatieve effect dat
natuurlijke stress op ons lichaam heeft weg te spoelen.
BOTHELING
Magnetische velden gaan door het lichaam – zelfs de botten –
alsof het lichaam er niet eens was. PEMF's werken om botten
te herstellen, of ze nu beschadigd zijn door een operatie,
verwonding of ziekte, en het is gebleken dat ze de
botregeneratie verbeteren, zoals optreedt bij osteoporose en
osteopenie, naast andere botvernietigende aandoeningen.
BLOEDOXYGENATIE

Net zoals een vuur niet kan branden zonder zuurstof, kunnen
onze cellen geen warmte en energie produceren zonder
zuurstof. Onze longen halen zuurstof uit de lucht die we
inademen. Het gaat over in ons bloed en wordt door slagaders
van het hart weggedragen en afgeleverd aan de rest van het
lichaam, inclusief alle organen. PEMF's helpen bij het proces
van het extraheren van zuurstof uit de lucht die we inademen
en helpen het om in de bloedsomloop te worden
getransporteerd. De opgenomen zuurstof wordt vervolgens
door het lichaam naar alle cellen getransporteerd, waar het in
de afzonderlijke cellen wordt opgenomen. In de cellen
gebruiken enzymen en andere basale
celenergieproductieprocessen de zuurstof voor het cel
metabolisme, de energie die nodig is om goed te kunnen
functioneren. De stofwisseling van een organisme bepaalt
welke stoffen het voedzaam en welke schadelijk vindt. Een
goed zuurstofgehalte in het bloed op celniveau (niet alleen in
het bloed) zorgt ervoor dat dit proces snel en efficiënt kan
verlopen. Nadat de zuurstofuitwisseling heeft plaatsgevonden,
voeren aderen zuurstofarm bloed en metabole afvalproducten
weg van diezelfde cellen en terug naar het hart om opnieuw te
worden gerecycled.
Het doel van dit document is om een basisbegrip te geven van
hoe magnetische velden, met name PEMF's, in het lichaam
werken. Naast deze basale balanceringsacties helpen
magnetische velden ook bij vele andere functies en
omstandigheden, en er worden regelmatig nieuwe ontdekt.
Enkele van deze andere acties zijn:
• vermindering van spierspanning
• verbetering van weefselgenezing
• pijn verminderen

• meer energie
• verbetering van stollingsfactoren
• het vertragen van de ontwikkeling van artritis
• het immuunsysteem stimuleren
• het lichaam helpen te ontgiften
• verbetering van de opname van voedingsstoffen
• bloeddruk verlagen
• zenuwfunctie helpen
• de leverfunctie helpen
• balanceren van de acupunctuurmeridianen
• beter slapen
• zacht weefsel flexibeler maken
• het verminderen van artritische veranderingen

Geef een reactie