Introductie van lage dosis Naltrexone (LDN)

Lage dosis naltrexon (LDN) is een medicijn dat kan helpen in de behandeling van uiteenlopende vormen van kanker, aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, auto-immuunziektes en verschillende andere aandoeningen. Naltrexon werd aanvankelijk goedgekeurd door de FDA (de Food and Drug Administration) en in veel hogere doseringen voorgeschreven voor de behandeling van drugs- en alcoholverslaving. Dit artikel is gericht op de lagere doseringen van naltrexon (1,5 tot 4,5 mg) en de veelvuldige medicinale voordelen(R).

Hoe werkt LDN?

LDN werkt door de opioïde groeifactor en de opioïde groeifactor receptor paden in het lichaam te blokkeren, wat het immuunsysteem en de natuurlijke afweer van het lichaam een boost geeft. Het tijdelijk geblokkeerde pad zorgt ervoor dat je lichaam dit probeert te compenseren door meer bèta-endorfine en met-enkefaline (de natuurlijke opioïden van je lichaam) aan te maken. Veel lichaamsweefsels zijn voorzien van receptoren voor deze endorfines en enkefalines, waaronder iedere cel in het immuunsysteem (R1,R2). Kanker en auto-immuunziektes worden getriggerd door lage endorfinewaarden in het bloed, wat bijdraagt aan ziektegerelateerde immuundeficiënties. Zo wordt HIV/AIDS bijvoorbeeld versneld door een gebrek aan endorfines (R). Conclusie: LDN is in staat de endorfine en enke-faline deficiënties te corrigeren, het immuunsysteem een boost te geven en de ontstekings- en ziekterespons van aandoeningen te bestrijden.

Gezondheidsvoordelen van lage dosis naltrexon

 

1) LDN kan voor veel aandoeningen pijn en ontstekingen verminderen
LDN behandelt symptomen van fibromyalgie

Verschillende studies over fibromyalgie die aan Stanford University zijn uitgevoerd toonden dat het geneesmiddelsignificant effectief is in de bestrijding van pijn, vermoeidheid, stresswaarden, stemming, algehele tevredenheid en ontsteking. LDN is in staat deze symptomen te verhelpen omdat dit geneesmiddel het functioneren van het immuunsysteem verbetert, het aantal endorfine neurotransmitters vergroot(R), de receptoren (OGFR) endorfine gevoeliger maakt en het aantal doet toenemen. LDN verbetert de pijntolerantie in cold pressor tests (CPT) en de capaciteit van patiënten met fibromyalgie om interpersoonlijk met anderen te communiceren en deel te nemen aan menselijke relaties (R). LDN vermindert pijn en zwelling bij reumatoïde artritis Tien patiënten met deze ziekte zijn behandeld met LDN. Bij alle patiënten namen de gewrichtspijn en zwelling af. Wanneer patiënten een aantal weken met LDN stopten of periodes van zware stress ervoeren leidde dit tot verslechtering van de conditie (R). LDN versterkt anti-epileptische en anti-pijn effecten van medicijnen Wanneer lage doses naltrexon met cannabinoïden of met opioïden zoals morfine of buprenorfine werden gecombineerd, verlaagde dit de kans op aanvallen en pijngevoelens. In een studie bij 10 patiënten bleek een buprenorfine: naltrexon verhouding van 166:1 het beste effect te hebben op de pijntolerantie van patiënten tijdens een cold pressor pijntest (R). In een studie op muizen namen de anti-epileptische effecten van opioïden en cannabinoïden sterk toe wanneer deze met lage dosis naltrexon werden gecombineerd. Dit betekent dat patiënten met aandoeningen zoals epilepsie een lagere kans hebben op nieuwe aanvallen (R). Daarnaast zorgde LDN er in een andere studie op muizen voor dat de opbouw van tolerantie voor de anti-epileptische effecten van morfine werd voorkomen (R). LDN helpt bij CRPS symptomen Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) wordt opgewekt/verergerd door symptomen die mogelijk te maken hebben met lokale bacteriële overgroei in de dunne darm, obstructieve slaapapneu en potentiële toegenomen microgliale activiteit (R). Aangezien lage dosis naltrexon microgliale Toll-like receptoren kan blokkeren en de productie van endorfines kan opwekken, is het medicijn in staat de ontsteking significant te remmen. De verbetering biedt verlichting aan patiënten met CRPS (R). Lage dosis naltrexon kan de pijnverlichtende eigenschappen van acupunctuur versterken. Dit is mogelijk ook zinvol voor patiënten met CRPS. (R). Een veelvoorkomend symptoom van patiënten met CRPS is dystonie. In deze studie werden twee patiënten met lage dosis naltrexon behandeld in de hoop dat dit de Toll-like receptor 4 (TLR4) zou blokkeren om neuroinflammatie te verminderen. Na de behandeling ervoeren beide patiënten minder pijn, dystonie en dystonische spasmes in hun extremiteiten (R). LDN helpt met pijn bij transverse myelitis Transverse myelitis (TM) wordt gekenmerkt door ontstekingen van de ruggengraat met verschillende gradaties van motorische, sensorische en automatische dysfunctie (R). Deze studie volgde een patiënt met TM die niet reageerde op meerdere pijnmedicaties en immuunmodulatie therapieën, maar wel een verbetering zag op het gebied van neuropathische pijnmet een lage dosis (3-4,5 mg) naltrexon (R). Dit kwam doordat LDN een TLR4 antagonist is en daardoor de microgliale activatie en het sensibilisatie proces stopt (R). Bovendien verstoren lage doses naltrexon geen andere opioïde receptoren in het centrale zenuwstelsel en blijven endogene anti-pijn paden in werking (R).

2) LDN is effectief in het behandelen van inflammatoire (ontstekingsachtige) darmziekten

Deze pre-klinische studie beoordeelde 42 patiënten met inflammatoire (ontstekingsachtige) darmziekten (IBD). Deelnemers ontvingen 0,5 mg per dag gedurende 4 weken en werden getest op baseline, gedurende de behandeling en 4 weken na de behandeling (R). Patiënten rapporteerden aanvankelijk maten van buikpijn en toegenomen urgentie, consistentie en frequentie van de stoelgang (R). Behandeling met LDN leidde tot een aantal pijnvrije dagen en afname van algehele symptomen, geëvalueerd op basis van een globale assessment score. De globale assessment score nam bij 76% van de 42 patiënten toe.Tijdens de behandeling nam het gemiddelde aantal wekelijkse pijnvrije dagen toe van 0,5+/-1 naar 1,25+/-2,14 (P=0,011) (R). Er waren geen significante bijwerkingen (R). Patiënten ervoeren verbeteringen op het gebied van pijn en verlichting van de symptomen (R).

3) LDN is effectief in het behandelen van inflammatoire darmaandoeningen 

Meerdere studies hebben aangetoond dat lage dosis naltrexon effectief is in de behandeling van patiënten met inflammatoire (ontstekingsachtige) darmziekten (IBD). De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa zijn twee andere voorbeelden van deze chronische darmaandoening (R). In deze studie volgde Dr. Bihari acht patiënten met de ziekte van Crohn die LDN gebruikten. In alle 8 gevallen stopten de tekenen en symptomen van de ziekteactiviteit. Alle achtpatiënten bleven stabiel gedurende periodes tussen 2 maanden en meerdere jaren na het onderzoek (R). In een studie met 14 kinderen met de ziekte van Crohn werd LDN gebruikt om hun aandoening te behandelen. Na een periode van 8 weken van naltrexon therapie was 25% in remissie en was er een verbetering zichtbaar met milde ziekteactiviteit in 67% van de gevallen.De systemische en sociale kwaliteit van leven nam eveneens toe (R). Patiënten met colitis ulcerosa die met andere medicatie geen verbetering van symptomen ervaren, kunnen mogelijk verlichting vinden met LDN. Een studie bij 40 patiënten met colitis ulcerosa liet zien dat 30% van de ernstige gevallen op de behandeling reageerden en dat 20% blijvende voordelen ervoer (R). Van de deelnemers met een respons op de lange termijn ervoeren er veel remissie. De meeste zijn vandaag de dag nog steeds in remissie, maar 3 patiënten vielen terug na 11, 12 en 21 maanden (R).

4) LDN blokkeert de activatie van microglia

LDN blokkeert de activatie van microglia. Dit is een type witte bloedcel in het centrale zenuwstelsel. Activatie van microglia veroorzaakt symptomen die vaak voorkomen bij ziekte, zoals vermoeidheid, koorts, ontsteking en pijn (R). Het blokkeren van activatie van microgliale cellen leidt tot een afname van pro-inflammatoire cytokinen en neurotoxische superoxides door de Toll-like receptor 4 (TLR4) te blokkeren die de respons van het lichaam op ontsteking kan controleren (R).

5) LDN ondersteunt het immuunsysteem in het bestrijden van kanker

Het is bekend dat LDN in de behandeling van kanker een immuunondersteunend effect heeft, waaronder blaaskanker, borstkanker, carcinoïde tumoren, colorectale kanker, glioblastoma, leverkanker, longkanker (nietkleincelling), leukemie, lymfekanker, huidkanker, neuroblastoom, eierstokkanker, alvleesklierkanker, prostaatkanker, nierkanker, keelkanker, schildklierkanker en baarmoederkanker (R). LDN vergroot het aantal en de dichtheid van opiaat receptoren op de membranen van de tumorcellen, wat ze ontvankelijker maakt voor de groeiremmende effecten van endorfinen. Het vergroot ook het aantal cytotoxische T-cellen, natuurlijke killercellen en de activiteiten van deze twee. Al deze factoren kunnen ervoor zorgen dat de kankercellen sterven(R1,R2). In een studie met ongeveer 450 kankerpatiënten onder regie van Dr. Bihari was bij bijna een kwart van zijn patiënten een afname in tumorgrootte van ten minste 75% waarneembaar, en bijna 60% van zijn patiënten toonden ziektestabiliteit(R). Een studie naar eierstokkanker toonde dat LDN de DNA synthese, bloedvatontwikkeling en celreplicatie verminderde (R). Blootstelling aan LDN in combinatie met kankermedicijnen versterkten de anti-kanker activiteit (R). LDN in combinatie met een chemotherapie medicijn (cisplatine) verlichtte de toxiciteit die verbonden is aan cisplatine (R). In een andere studen zag men een toename van de productie van de opioïde groeifactor, wat de groei van kankercellen bij eierstokkanker belemmert (R).

6) LDN helpt bij degeneratieve hersenaandoeningen

Naltrexon en Alzheimer De ziekte progressie bij patiënten met degeneratieve ziekten zoals Alzheimer wordt vertraagd. Mensen met Alzheimer krijgen de verloren functies niet terug, dus het is cruciaal om zo vroeg mogelijk met de behandeling te beginnen (R). Verbeteringen van symptomen van naltrexon (hoge dosis) zijn onder andere een betere stemming en gedrag, minder verwardheid en een krachtiger geheugen (R). Hetzelfde is mogelijk het geval voor lage dosis naltrexon. LDN verlicht symptomen van Parkinson In een studie van Dr. Bihari bij zeven patiënten met Parkinson stopte LDN de progressie van de aandoening en namen de tekenen en symptomen af. Een patiënt merkte geen voordelenen stopte de behandeling, waarna zijn symptomen onmiddellijk verslechterden. Na het hervatten van LDN ervoer hij een ommekeer van de progressie dit plaatsvond toen hij het medicijn niet innam. Zijn symptomen namen af en zijn depressie verdween zelfs (R). Bij een andere patiënt leidde een lage dosis naltrexon tot het verdwijnen van de glabella reflex, wat een veelvoorkomend symptoom is bij patiënten met parkinson (R). Andere symptomen die verbeterden waren tremoren, slaapproblemen en het reukvermogen, om er een paar te noemen (R). LDN mogelijk effectief in de behandeling van ALS en PLS Bij patiënten met degeneratieve aandoeningen zoals ALS en PLS kan de ziekte worden geremd. Mensen met ALS kunnen zelfs hun verloren functies terugkrijgen. Patiënten ervaren verbeteringen in spierslapheid, spasmes, fysieke coördinatie en spraakcoördinatie, ademhaling en vermoeidheid (R). In een kleine studie toonden twee patiënten significante verbeteringen op het gebied van ademhaling, gemeten middels een geforceerde vitale capaciteit. Een patiënt zag een verbetering van 25% binnen twee maanden na het starten met LDN en de ander een verbetering van 11%. Een derde patiënt kon beter ademhaling en had een lagere hartslag in rust (van 96 begin 80 (R).

7) LDN effectief in de behandeling van patiënten met autisme

In een studie met autistische kinderen waren gedragsverbeteringen al binnen een half uur na toediening van het medicijn waarneembaar. LDN verbeterde tevens de verbale productie en verminderde autistische stereotypie (herhaalde of ritualistische bewegingen, houding of uiting) (R). Andere studies vonden verbeteringen op het gebied van concentratie, stemming en gedrag veroorzaakt door verminderde angst en hyperactiviteit. LDN is niet in staat de gehele leerachterstand van autistische kinderen teniet te doen, maar het is een goed begin (R). Dr. Jaquelyn McCandless vond een zeer positief effect van het toedienen van een passende verlaagde dosering van LDN als transdermale crème bij kinderen met autisme (R).

8) LDN verbetert symptomen van PTSS

In een studie ervoeren 11 van de 15 patiënten met posttraumatische stress stoornis (PTSS) die met LDN werden behandeld meerdere positieve effecten. Ze rapporteerden een helderdere perceptie van zowel hun omgeving als hun innerlijk leven. Hun beoordeling van de realiteit en de omgang hiermee verbeterde. Tenslotte verbeterde hun perceptie van hun eigen lichaam, effect op anderen en zelfbeheersing (R).

9) LDN kan de stemming en kwaliteit van leven verbeteren

Lage dosis naltrexon speelt een rol in het bevorderen van een gezonde controle over het immuunsysteem, wat verschillende kankerverwekkende en inflammatoire auto-immuun processen doet afnemen.Dit leidt weer tot minder pijn bij patiënten. Daarnaast kan LDN de opioïde activiteit verhogen wat stressbestendigheid, sporten, sociale binding en emotioneel welzijn bevordert, en tot een verbetering in psychiatrische problemen zoals autisme en depressie leidt.Deze voordelen worden toegeschreven aan het vermogen van LDN om de neurochemie van zowel het immuunsysteem als de hersenen te beïnvloeden (R).

10) LDN vermindert misselijkheid bij patiënten met trauma

Wanneer LDN in combinatie met morfine wordt gebruikt bij patiënten met trauma aan hun bovenste en onderste extremiteiten, verlichtte dit de pijn niet meer dan wanneer alleen morfine werd toegediend. Het verlaagde echter wel het risico op misselijkheid bij patiënten met trauma(R).

11) LDN vermindert jeuk en mogelijk intolerantie voor histamine

In deze studie werden patiënten in een functionele beeldvorming door magnetische resonantie (fMRI) machine geplaatst om de verwerking van jeuk veroorzaakt door histamine en capsaïcine door het centrale zenuwstelsel te observeren. Histamine en capsaïcine veroorzaken jeukende, brandende, prikkende of stekende gevoelens bij patiënten. Wanneer de patiënten echter met LDN werden behandeld, leidde dit tot een afname in het jeukende gevoel. Dit werd bevestigd door significant minder fMRI activatie (R). Jeuk is ook een veelvoorkomend symptoom gerelateerd aan aandoeningen zoals systemische sclerose/sclerodermie en psoriasis, en LDN kan hier mogelijk bij helpen (R1,R2). Deze studie vond dat drie vrouwelijke patiënten met systemische sclerose allen significante verbeteringen met betrekking tot ernstige jeuk ervoeren. Er word aangenomen dat dit symptoom van deze ziekte wordt versterkt door de ontsteking van autoimmune gastro-intestinale aandoeningen die deze patiënten vaak ook hebben (R).

12) LDN verbetert de ontwikkeling van beenmerg dendritische cellen

Deze studie evalueerde zowel de fenotypische en functionele ontwikkeling van beenmerg dendritische cellen (BMDC’s). ze vonden dat LDN de ontwikkeling van BMDC’s verbetert door de expressie van costimulatoire moleculen te vergroten, waaronderMHC II, CD40, CD83, CD80 en CD86 moleculen (R). Het verlaagde tevens de mate van pinocytose en fagocytose. Dit ging gepaard met verminderde ACP en FITC-dextraan bioassay (R). De studie bevestigde dat LDN een rol speelt in de beheersing van het immuunsysteem, gastheer immuniteit bij kankertherapie verbetert en gebruikt kan worden in de ontwikkeling van vaccins op basis van dendritische cellen(R).

13) LDN kan patiënten met drugsproblemen helpen

LDN kan helpen bij patiënten met opioïde ontwenning en ontgifting  LDN verbeterde de pijntolerantie in cold pressor tests (CPT) en het vermogen van patiënten na detoxificatie om interpersoonlijk met anderen om te gaan en deel te nemen aan menselijke relaties (R). In een studie bij 127 patiënten die een zesdaagse ontwenning van methadon ondergingen werd een zeer lage dosis naltrexon (VLNTX) en clonidine gebruikt om de intensiteit van de ontwenning en de afgifte van noradenaline te verminderen. Ontwenningsssymptomen en het voltooien van de behandeling werden vergeleken na toediening van VLNTX (0,125 of 0,25 mg/dag) en clonidine (0,1-0,2 mg). De combinatie van beide medicijnen leidde tot een afname van de ontwenningsverschijnselen zoals trillen, angst, bot- en spierpijn, rusteloosheid en verlangens, evenals traanvorming, verkoudheid en zweten (R). Van de vier groepen in de studie had de groep die beide medicijnen nam de hoogste studie retentie van 85,3%; het gemiddelde van de vier groepen was 66,9%. Dit toont aan dat het nemen van beide medicijnen een significant effect had op het voltooien en het succes van de behandeling (R). LDN vermindert verlangens en drugsrespons bij rokers die veel drinken In een studie van 130 mensen die dagelijks roken en veel drinken was een combinatie van LDN en varenicline in staat de verlangens naar sigaretten en alcohol te verminderen, evenals de “high” die aan beide drugs gerelateerd zijn (varenicline; 1 mg tweemaal dagelijks, LDN; 25 mg eenmaal dagelijks) (R). LDN kan cocaïne terugval helpen voorkomen Deze studie op ratten gebruikte een combinatie van levo-tetrahydropalmatine (l-THP) en lage dosis naltrexon (LDN), en richtte zich voornamelijk op dopaminerge en endogene opioïde systemen als behandeling voor de voorkoming van cocaïne terugval (R). De combinatie van de medicijnenverminderde de neiging van de ratten om naar de drug te zoeken in verschillende scenario’s. De motoriek van de ratten nam eveneens toe na toediening van de twee medicijnen (R). Deze effecten kunnen worden toegeschreven aan de toename van bèta-endorfine en een toegenomen POMC expressie in de ratten (R).

14) LDN is een effectieve behandeling van HIV/ AIDS

Dr. Bihari heeft gedurende zeven jaar honderden AIDS patiënten met LDN behandeld. 85% van de patiënten hebben niet langer waarneembaare waarden van het virus in hun systemen. Dit is een veel hogere successratio in vergelijking de meeste andere AIDS behandelingen, en zonder bijwerkingen (R). Veel HIV/AIDS patiënten leven jarenlang zonder symptomen door alleen LDN te gebruiken (R). Bij patiënten met HIV/AIDS werden lage concentraties bèta-endorfine in de bloedbaan gevonden. LDN is in staat dit gebrek te corrigeren door de opioïde receptoren te blokkeren en ze vervolgens weer te laten openen (R). LDN biedt een succesvolle behandeling van HIV/AIDS door de verslechtering van helper t-cellen te stoppen (R). De abnormale opbouw van vet die gepaard gaat met HIV medicatie verbetert doorgaans met het gebruik van LDN (R).

15) LDN verlicht symptomen van multiple sclerose

Mensen met multiple sclerose (MS) vinden mogelijk een verlichting van hun aandoening door het gebruik van LDN. Sommige patiënten rapporteren een verbetering van hun symptomen tot wel 90%.MS patiënten zien vaak een verbetering op het gebied van spasticiteit, vermoeidheid en blaasproblemen (R). In een studie van Dr. Bihariervoer minder dan 1% van de MS patiënten ooit een nieuwe aanval van de ziektebij het gebruik van LDN (R). Voor MS patiënten die spierspasmes ervaren bij de dosering van 4,5 mg kan het verlagen van de dosis naar 3 mg per dag helpen om dit symptoom te verminderen (R). Andere informatieDosering Neem contact op met uw arts voordat u LDN neemt om te zien of dit veilig is en wat de juiste medicatie is voor uw aandoening. LDN is een receptgeneesmiddel en zou één keer per dag moeten worden ingenomen, doorgaans voor het slapen gaan (R). De dosering is afhankelijk van wat de arts u voorschrijft en ligt tussen de 1,5 mg tot 4,5 mg (R). Vermijd langzame/getimede afgifte naltrexon en LDN capsules die calciumcarbonaat filters bevatten (R). LDN wordt doorgaans ingenomen als pil. Daarnaast zijn topische crèmes succesvol ontwikkeld. Bijwerkingen In de klinische studies die tot op heden zijn uitgevoerd ervaren de meeste patiënten geen bijwerkingen. De patiënten die wel bijwerkingen ervaren zien hun symptomen vaak binnen een paar dagen tot een week verdwijnen. Symptomen zijn onder andere moeite om in slaap te vallen, toegenomen heldere dromen, misselijkheid, winderigheid, een opgeblazen gevoel, maagklachten, hongersteken en toegenomen spasticiteit (R). LDN zou niet met narcotische pijnstillers of immunosuppressieve medicatie moeten worden gecombineerd (R). Er staan anektodes online over mensen met CFS en schimmelziekten die niet goed op LDN reageren. Als u bijwerkingen ervaart zou u contact moeten opnemen met uw zorgverlener. Waarschuwing

  • Aangezien LDN opioïde receptoren in het lichaam blokkeert zou iemand die een opioïde activator (narcotische medicatie) gebruikt geen LDN nemen tot het medicijn volledig uit het lichaam is. Patiënten die afhankelijk zijn geworden van het dagelijkse gebruik van pijnmedicatie die narcotica bevat moeten mogelijk 10 dagen tot 2 weken wachten voordat ze veilig met LDN kunnen beginnen (R).
  • Volledige dosis naltrexon bevat een waarschuwing voor gebruikers met leveraandoeningen. LDN zal de leverfunctie echter niet aantasten (R).
  • Mensen die orgaantransplantatie hebben ondergaan en permanent immunosuppressieve medicatie gebruiken worden gewaarschuwd voor het gebruik van LDN (R).

bron: selfhacked Vraagt u zich af of LDN iets voor u kan betekenen maak dan een afspraak voor een gratis informatief telefonisch gesprek.