Hart- en vaatziekten

Laat ons u helpen

De echte reden van hart- en vaatziekten


In 1990 publiceerde dr. Rath en Nobelprijswinnaar Linus Pauling een onderzoek waaruit blijkt dat een chronische vitamine C-tekort schade aan het epitheel van de aderen veroorzaakt. Als een natuurlijke reactie zet het lichaam lipoproteïnen Lp (a) op de vaatwanden af om ze te herstellen. Dit heeft in de loop van de tijd tot gevolg dat een plaque op de vaatwanden wordt gevormd, waardoor de vaten dichtslibben.

Het menselijk lichaam is, in tegenstelling tot de meeste dieren, niet in staat om vitamine C zelf te produceren. Om onszelf te beschermen tegen hart- en vaatziekten, is het daarom van groot belang dat we voldoende vitamine C krijgen. Vitamine C speelt dus een cruciale rol bij de preventie van hart- en vaatziekten.

 

Wat is Arteriosclerose?

Arteriosclerose is de benaming voor de afzetting van vetachtige stoffen op de wand van de slagaders. Hierdoor raakt de ader wand verdikt en wordt minder elastisch. Een slagader bestaat uit drie lagen:

  • een elastische buitenlaag, die bestaat uit bindweefsel
  • een gespierde tussenlaag
  • een dunne binnenlaag

Arteriosclerose heeft betrekking op de dunne binnenlaag van de slagaders. De aorta en de kransslagaders zijn de aders waar arteriosclerose het vaakst in voorkomt.

null

 Het belang van vitamine C:

 

De meeste dieren kunnen geen hartaanval krijgen. Voor mensen is dit anders. Dat verband zullen we hier nader toelichten.

Als mens kunnen wij geen vitamine C aanmaken. In de oertijd was dit nog wel het geval. De grondlegger van orthomoleculaire wetenschap Linus Pauling heeft hiervoor de volgende verklaring:

Tienduizenden jaren geleden leefde de mens in een omgeving waar veel vitamine C beschikbaar was in de vorm van planten en fruit. Daardoor was het voor het menselijk lichaam niet langer noodzakelijk om zelf vitamine C aan te maken. Ofwel, er heeft een genetische verandering plaatsgevonden die er voor zorgt dat wij zelf geen vitamine C meer kunnen aanmaken.

Een langdurig vitamine C tekort kan leiden tot de welbekende ziekte scheurbuik. Vandaag de dag levert onze voeding voldoende vitamine C om scheurbuik te voorkomen, maar helaas is deze hoeveelheid onvoldoende om gezonde vaatwanden te kunnen behouden. Door een tekort aan vitamine C ontstaan er kleine scheurtjes in de vaatwand.Hoe voorkomen we deze schade aan de vaatwanden?:


Door voldoende vitamine C binnen te krijgen kunnen we voorkomen dat er schade optreedt aan de vaatwanden. Met de bevindingen van dr. Rath en Linus Pauling kunnen we stellen dat er een heroriëntatie moet plaatsvinden in de benadering van een ‘te hoog cholesterol in het bloed’ naar een ‘te lage aanwezigheid van vitamine C’. Hiermee kunnen we preventief en vanuit een therapeutische benadering kijken naar hart- en vaatziekten.


Meten is weten:

Meting van de kwaliteit van de bloedvaten is inmiddels mogelijk door middel van twee onafhankelijke meetwaarden:

  • Functieverlies (Augmentatie Index  ix) van de doorgankelijkheid in de bloedvaten: dit is een maat voor de gezamenlijke weerstand van de kleinste bloedvaten. Het hart moet bij iedere slag tegen deze weerstand pompen. Een toegenomen weerstand is het gevolg van beginnende schade aan de binnenbekleding of een verkramping van de bloedvatwand. In beide gevallen moet het hart extra hard werken.
  • Verstijving van de bloedvaten (Pulse Wave Velocity – PWV) ofwel vaatwandschade/verkalking van de grote lichaamsslagader, de aorta. Hoe hoger de PWV-waarde, des te stijver de aorta is geworden door arteriosclerose. Arteriosclerose in de aorta betekent meestal ook arteriosclerose in bijv. de kransslagaders van het hart. Bij dit onderzoek wordt ook de bloeddruk gemeten.

Deze meting is niet invasief en is te vergelijken met een meting van de bloeddruk.

Aderherstelplan:

 

  • Vitamine C
  • Lysine
  • Voeding (verminderen ontstekingsbevorderende voeding)
  • Vitamine K2
  • Exorfine vrije voeding

In een meer acute fase kan onze arts voorstellen om een infuus protocol (lipoplaque) te volgen en doorverwijzen naar een cardioloog. 

infuustherapie

arrow_drop_up arrow_drop_down