Ontregeling van emoties is in verband gebracht met een toename van vele vormen van psychopathologie bij adolescenten en volwassenen. De ontwikkeling van effectieve emotieregulatievaardigheden is belangrijk tijdens de adolescentie, vooral als stressvolle levensgebeurtenissen in deze periode toenemen. De huidige studie onderzocht twee strategieën voor emotieregulatie, cognitieve herwaardering en affectieve onderdrukking, in interactie met zelfrapportage en biologische metingen van emotionele reactiviteit als voorspellers van internaliserende symptomen. Een gemeenschapssteekproef van adolescenten, op een leeftijd met risico op depressie en angst, voltooide zelfrapportagemetingen van emotionele reactiviteit en internaliserende symptomen. Bovendien voltooiden ze een aangepaste sociale stresstaak en werden ze beoordeeld op biologische maatregelen van reactiviteit en regulatie. Bevindingen suggereerden dat de neiging tot herwaardering van het kenmerk geassocieerd was met een verminderde impact van emotionele reactiviteit op depressieve, maar niet op angstsymptomen. Implicaties voor gedeelde en specifieke aspecten van emotionele reactiviteit en regulatie worden besproken.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.