Een eetstoornis is een psychische stoornis die wordt gedefinieerd door abnormaal eetgedrag dat de fysieke of mentale gezondheid van een persoon negatief beïnvloedt. Soorten eetstoornissen zijn onder meer een eetbuistoornis, waarbij de getroffene in korte tijd een grote hoeveelheid eet; anorexia nervosa, waarbij de getroffen persoon een intense angst heeft om aan te komen en voedsel of overmatige inspanning te beperken om deze angst te beheersen; boulimia nervosa, waarbij de getroffen persoon veel eet (vreetbuien) en vervolgens probeert zich van het voedsel te ontdoen (purgen); pica, waar de getroffenen non-foodproducten eten; herkauwsyndroom, waarbij de getroffene onverteerd of minimaal verteerd voedsel uitbraakt; vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis (ARFID), waarbij mensen vanwege psychologische redenen een verminderde of selectieve voedselinname hebben (zie hieronder); en een groep andere gespecificeerde voedings- of eetstoornissen. Angststoornissen, depressie en middelenmisbruik komen veel voor bij mensen met een eetstoornis. Deze aandoeningen omvatten geen obesitas.

De oorzaken van eetstoornissen zijn niet duidelijk, hoewel zowel biologische als omgevingsfactoren een rol lijken te spelen. Culturele idealisering van dunheid wordt verondersteld bij te dragen aan sommige eetstoornissen. Personen die seksueel misbruik hebben meegemaakt, hebben ook meer kans op het ontwikkelen van eetstoornissen. Sommige aandoeningen zoals pica en herkauwstoornis komen vaker voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Er kan maar één eetstoornis tegelijk worden gediagnosticeerd.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.