Dysthymie, ook bekend als persisterende depressieve stoornis, is een mentale en gedragsstoornis, met name een stoornis die voornamelijk bestaat uit stemming, bestaande uit dezelfde cognitieve en fysieke problemen als depressie, maar met langer aanhoudende symptomen. Het concept werd eind jaren zeventig bedacht door Robert Spitzer als vervanging voor de term ‘depressieve persoonlijkheid’.

In de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) is dysthymie een ernstige toestand van chronische depressie, die minstens twee jaar aanhoudt (een jaar voor kinderen en adolescenten). Dysthymie is minder acuut dan depressieve stoornis, maar niet noodzakelijk minder ernstig.

Aangezien dysthymie een chronische aandoening is, kunnen patiënten jarenlang symptomen ervaren voordat de diagnose wordt gesteld, als de diagnose al wordt gesteld. Dientengevolge kunnen ze geloven dat depressie een deel van hun karakter is, zodat ze hun symptomen misschien niet eens met artsen, familieleden of vrienden bespreken. In de DSM-5 wordt dysthymie vervangen door aanhoudende depressieve stoornis. Deze nieuwe aandoening omvat zowel de chronische depressieve stoornis als de eerdere dysthyme stoornis. De reden voor deze verandering is dat er geen bewijs was voor significante verschillen tussen deze twee voorwaarden.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.