Aangeleerde hulpeloosheid is gedrag dat een proefpersoon vertoont na herhaalde aversieve stimuli die buiten zijn controle liggen. Aanvankelijk werd gedacht dat het werd veroorzaakt doordat de proefpersoon zijn machteloosheid accepteerde: het staken van pogingen om te ontsnappen of de aversieve stimulus te vermijden, zelfs wanneer dergelijke alternatieven ondubbelzinnig worden gepresenteerd. Bij het vertonen van dergelijk gedrag zou de proefpersoon aangeleerde hulpeloosheid hebben verworven. In de afgelopen decennia heeft de neurowetenschap inzicht gegeven in aangeleerde hulpeloosheid en aangetoond dat de oorspronkelijke theorie het eigenlijk omgekeerd had: de standaardtoestand van de hersenen is om aan te nemen dat controle niet aanwezig is, en de aanwezigheid van “behulpzaamheid” is wat eigenlijk het eerst wordt geleerd . Het wordt echter afgeleerd wanneer een proefpersoon wordt geconfronteerd met langdurige aversieve stimulatie.


Bij mensen is aangeleerde hulpeloosheid gerelateerd aan het concept van self-efficacy; het geloof van het individu in zijn aangeboren vermogen om doelen te bereiken. De aangeleerde hulpeloosheidstheorie is de opvatting dat klinische depressie en aanverwante psychische aandoeningen het gevolg kunnen zijn van een dergelijke werkelijke of vermeende afwezigheid van controle over de uitkomst van een situatie.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.