Uitstelgedrag is het onnodig en vrijwillig uitstellen of uitstellen van iets, ondanks de wetenschap dat dit negatieve gevolgen zal hebben. Het kan verder worden omschreven als een gewone of opzettelijke vertraging van het starten of beëindigen van een taak, ondanks het feit dat het weet dat dit negatieve gevolgen kan hebben. Het is een veel voorkomende menselijke ervaring met vertraging in dagelijkse klusjes of zelfs het uitstellen van opvallende taken zoals het bijwonen van een afspraak, het indienen van een werkrapport of academische opdracht, of het aankaarten van een stressvol probleem met een partner. Hoewel het doorgaans als een negatieve eigenschap wordt beschouwd vanwege het belemmerende effect op iemands productiviteit, vaak geassocieerd met depressie, een laag zelfbeeld, schuldgevoelens en ontoereikendheid, kan het ook worden beschouwd als een verstandige reactie op bepaalde eisen die riskante of negatieve resultaten kunnen opleveren of die wachten vereisen. om nieuwe informatie te ontvangen.


Vanuit cultureel en sociaal perspectief blijkt dat studenten uit zowel westerse als niet-westerse culturen academische uitstelgedrag vertonen, maar om verschillende redenen. Studenten uit westerse culturen hebben de neiging om uitstelgedrag te vertonen om te voorkomen dat ze het slechter doen dan ze eerder hebben gedaan of om niet zoveel te leren als ze zouden moeten, terwijl studenten uit niet-westerse culturen geneigd zijn uitstelgedrag te vertonen om te voorkomen dat ze er incompetent uitzien, of om te voorkomen dat ze het tonen van een gebrek aan bekwaamheid in het bijzijn van hun leeftijdsgenoten. Het is ook belangrijk om te overwegen hoe verschillende culturele perspectieven van timemanagement uitstelgedrag kunnen beïnvloeden. In culturen met een multi-actieve kijk op tijd hechten mensen er bijvoorbeeld meer waarde aan dat een taak nauwkeurig wordt uitgevoerd voordat deze wordt voltooid. In culturen met een lineair tijdsbeeld hebben mensen de neiging om een bepaalde hoeveelheid tijd aan een taak te besteden en te stoppen zodra de toegewezen tijd is verstreken.


Verschillende soorten uitstelgedrag (zoals academisch/niet-academisch of gedragsmatig/beslist) hebben hun eigen onderliggende oorzaken en gevolgen. De meest prominente verklaring in de huidige literatuur is gebaseerd op “Intemporele verdiscontering, aversie tegen taken en bepaalde persoonlijkheidskenmerken zoals besluiteloosheid en afleidbaarheid” als de meest voorkomende oorzaken van uitstelgedrag.


Een onderzoek naar gedragspatronen van duiven door uitgestelde bevrediging suggereert dat uitstelgedrag niet uniek is voor mensen, maar ook bij sommige andere dieren kan worden waargenomen. Er zijn experimenten die duidelijk bewijs vinden voor “uitstelgedrag” bij duiven, waaruit blijkt dat duiven de neiging hebben om een complexe maar uitgestelde taak te kiezen in plaats van een gemakkelijke maar haastige taak.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.