Autisme is geen ziekte!

Autisme wordt vaak ten onrechte als een ziekte beschouwd. Dit perspectief doet echter geen recht aan de complexiteit en diversiteit van de aandoening, die eigenlijk meer gezien moet worden als een alternatief besturingssysteem van de geest. In Nederland leven ongeveer 200.000 mensen met de diagnose autisme, wat neerkomt op 1% van de bevolking. Veel bestaande […]