Sportverslaving is een aandoening waarbij het getroffen individu een dwang voelt om aan sport of lichaamsbeweging te doen, ongeacht de eventuele negatieve gevolgen die dit kan hebben voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en voor andere aspecten van hun leven. De voordelen van lichaamsbeweging zijn groot bekend, en in de huidige samenleving – waarin de zwaarlijvigheidsepidemie een enorm (en groeiend) probleem is dat elk jaar tienduizenden levens eist – lijkt het idee dat mensen kunnen lijden (en zelfs sterven) als gevolg van te veel lichaamsbeweging een bizarre. Mensen die aan een sportverslaving lijden, zijn echter ofwel niet in staat de grens te herkennen waarboven gezonder bewegen iets veel schadelijker wordt, of kunnen die grens wel herkennen, maar kunnen zichzelf er niet van weerhouden deze te overschrijden. Bewegingsverslaafden zijn gedwongen om buitensporig veel te presteren hoeveelheden lichaamsbeweging, met een nadelige invloed op hun fysieke en mentale welzijn en mogelijk ten koste van hun persoonlijke en professionele/academische leven een en hun financiële zekerheid. Vaak samengaand met eetstoornissen en/of stoornissen op het gebied van middelenmisbruik, en met gedrag dat vaak ook symptomatisch is voor andere psychische aandoeningen en stoornissen, is sportverslaving vaak moeilijk te diagnosticeren. Desalniettemin lijdt het weinig twijfel dat het gedrag dat sportverslaving kenmerkt gevaarlijk en zelfs in het ergste geval dodelijk kan zijn, en dat iedereen die eraan lijdt hulp moet zoeken zodra hij zich in staat voelt zijn toestand te erkennen.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.