In de fysiologie, geneeskunde en anatomie is spiertonus (resterende spierspanning of tonus) de continue en passieve gedeeltelijke samentrekking van de spieren, of de weerstand van de spier tegen passieve rek in rusttoestand. Het helpt om de houding te behouden en neemt af tijdens de REM-slaap. Als er plotseling wordt getrokken of uitgerekt, reageert het lichaam door automatisch de spierspanning te verhogen, een reflex die helpt beschermen tegen gevaar en helpt om het evenwicht te bewaren. Een dergelijke bijna continue innervatie kan worden gezien als een “standaard” of “steady state” toestand voor spieren. Zowel de strekspieren als de buigspieren zijn betrokken bij het handhaven van een constante tonus in rust. In skeletspieren helpt dit om een normale houding te behouden.


De spiertonus in rust varieert langs een klokvormige curve. Een lage toon wordt gezien als “laks, slap, slap, papperig, dood gewicht” en een hoge toon wordt gezien als “strak, licht, sterk”. Spieren met een hoge tonus zijn niet per se sterk en spieren met een lage tonus zijn niet per se zwak. Over het algemeen verhoogt een lage toon de flexibiliteit en vermindert de kracht en een hoge toon vermindert de flexibiliteit en verhoogt de kracht, maar met veel uitzonderingen. Een persoon met een lage toon zal hoogstwaarschijnlijk niet in staat zijn om “explosieve” bewegingen uit te voeren, zoals nodig is in een sprinter of hoogspringer. Deze atleten hebben meestal een hoge toon die binnen de normale limieten valt. Een persoon met een hoge toon zal meestal niet flexibel zijn in activiteiten zoals dans en yoga. Gewrichtslaxiteit draagt in hoge mate bij aan flexibiliteit, vooral bij flexibiliteit op een of enkele gebieden, in plaats van algehele flexibiliteit.


Een persoon kan bijvoorbeeld een hoge toon hebben met een normale tot slechte flexibiliteit in de meeste gebieden, maar in staat zijn om de handpalmen op de grond te zetten met rechte knieën vanwege hypermobiele sacro-iliacale gewrichten. Het is belangrijk om verschillende gebieden te beoordelen voordat u beslist of een persoon een hoge, lage of normale spierspanning heeft. Een redelijk betrouwbaar beoordelingsitem is hoe de persoon zich voelt als hij wordt opgepakt. Kleine kinderen met een lage toon kunnen zich bijvoorbeeld zwaar voelen, terwijl grotere kinderen met een hoge toon zich licht voelen, wat overeenkomt met de beschrijving van “dood gewicht”.


Hoewel hartspier en gladde spieren niet direct met het skelet zijn verbonden, hebben ze ook tonus in die zin dat hoewel hun contracties niet overeenkomen met die van antagonistische spieren, de niet-contractiele toestand wordt gekenmerkt door (soms willekeurige) enervatie.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.