Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een mentale en gedragsstoornis die kan ontstaan door blootstelling aan een traumatische gebeurtenis, zoals aanranding, oorlogvoering, verkeersongevallen, kindermishandeling, huiselijk geweld of andere bedreigingen voor iemands leven. Symptomen kunnen zijn: verontrustende gedachten, gevoelens of dromen die verband houden met de gebeurtenissen, mentale of fysieke stress voor traumagerelateerde signalen, pogingen om traumagerelateerde signalen te vermijden, veranderingen in de manier waarop een persoon denkt en voelt, en een toename van de vechtlust. of-vluchtreactie. Deze symptomen duren meer dan een maand na de gebeurtenis. Jonge kinderen zullen minder snel verdriet tonen, maar kunnen in plaats daarvan hun herinneringen door middel van spel uiten. Een persoon met PTSS loopt een hoger risico op zelfmoord en opzettelijke zelfbeschadiging.


De meeste mensen die traumatische gebeurtenissen meemaken, ontwikkelen geen PTSS. Mensen die te maken krijgen met interpersoonlijk geweld, zoals verkrachting, ander seksueel geweld, ontvoering, stalking, fysieke mishandeling door een intieme partner en incest of andere vormen van seksueel misbruik in de kindertijd, hebben een grotere kans om PTSS te ontwikkelen dan mensen die een niet-aanvalsgebaseerd trauma ervaren, zoals ongevallen en natuurrampen. Degenen die langdurig trauma ervaren, zoals slavernij, concentratiekampen of chronisch huiselijk geweld, kunnen een complexe posttraumatische stressstoornis (C-PTSS) ontwikkelen. C-PTSS is vergelijkbaar met PTSS, maar heeft een duidelijk effect op de emotionele regulatie en kernidentiteit van een persoon.


Preventie kan mogelijk zijn wanneer counseling is gericht op mensen met vroege symptomen, maar niet effectief is wanneer deze wordt gegeven aan alle personen die aan trauma zijn blootgesteld, ongeacht of er symptomen zijn of niet.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.