Promiscue gedrag is de praktijk van veelvuldig seksuele activiteit met verschillende partners of het willekeurig zijn bij de keuze van seksuele partners. De term kan een moreel oordeel dragen als het sociale ideaal voor seksuele activiteit monogame relaties is. Een veelvoorkomend voorbeeld van gedrag dat door veel culturen als promiscue wordt beschouwd, is de one-night-stand, en de frequentie ervan wordt door onderzoekers gebruikt als een marker voor promiscuïteit.


Welk seksueel gedrag als promiscue wordt beschouwd, verschilt tussen culturen, evenals de prevalentie van promiscuïteit. Voor verschillende geslachten en burgerlijke statuten worden vaak verschillende normen toegepast. Feministen hebben traditioneel beweerd dat er een significante dubbele standaard bestaat tussen hoe mannen en vrouwen worden beoordeeld op promiscuïteit. Historisch gezien waren stereotypen van de promiscue vrouw meestal pejoratief, zoals “de slet” of “de hoer”, terwijl mannelijke stereotypen meer gevarieerd waren, waarbij sommige goedkeuring uitten, zoals “de stud” of “de speler”, terwijl anderen impliceren maatschappelijke afwijking, zoals “de rokkenjager” of “de rokkenjager”. Een in 2005 gepubliceerde wetenschappelijke studie wees uit dat promiscue mannen en vrouwen beide vatbaar zijn voor denigrerende oordelen.


Promiscuïteit komt veel voor bij veel diersoorten. Sommige soorten hebben promiscue paringssystemen, variërend van polyandrie en polygynie tot paringssystemen zonder stabiele relaties waarbij paring tussen twee individuen een eenmalige gebeurtenis is. Veel soorten vormen stabiele paarbindingen, maar paren nog steeds met andere individuen buiten het paar. In de biologie worden incidenten van promiscuïteit bij soorten die paarbindingen vormen gewoonlijk extra-paar copulaties genoemd.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.