PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified. PDD-NOS was een van de verschillende voorheen afzonderlijke subtypes van autisme die werden samengevoegd tot de enkele diagnose van autismespectrumstoornis (ASS) met de publicatie van de DSM-5 diagnostische handleiding in 2013.


In het verleden gebruikten psychologen en psychiaters de term ‘pervasieve ontwikkelingsstoornissen’ en ‘autismespectrumstoornissen’ (ASS) vaak door elkaar. Als zodanig werd PDD-NOS de diagnose die werd toegepast bij kinderen of volwassenen die zich in het autismespectrum bevinden, maar niet volledig voldoen aan de criteria voor een andere ASS, zoals een autistische stoornis (soms “klassiek” autisme genoemd) of het Asperger-syndroom.


Zoals alle vormen van autisme kan PDD-NOS voorkomen in combinatie met een breed spectrum van intellectuele vermogens. De bepalende kenmerken zijn belangrijke uitdagingen in de sociale en taalontwikkeling.


Sommige ontwikkelingswerkers in de gezondheidszorg noemen PDD-NOS ‘subdrempel autisme’. Met andere woorden, het is de diagnose die ze gebruiken voor iemand die enkele, maar niet alle kenmerken van autisme heeft of die relatief milde symptomen heeft. autisme symptomen in een kerngebied zoals sociale tekorten, maar milde of geen symptomen in een ander kerngebied zoals beperkt, repetitief gedrag.


Als diagnose blijft PDD-NOS relatief nieuw, daterend van slechts 15 jaar of zo. Als gevolg hiervan zijn sommige artsen en opvoeders mogelijk niet bekend met de term of gebruiken ze deze onjuist.


De huidige diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen (DSM-IV) beschrijft de criteria voor een diagnose van PDD-NOS. Helaas bestaat deze beschrijving uit een enkele alinea, die vooral beweert wat het niet is:


“Deze categorie moet worden gebruikt wanneer er sprake is van ernstige en alomtegenwoordige beperkingen in de ontwikkeling van wederzijdse sociale interactie die gepaard gaan met beperkingen in verbale of non-verbale communicatieve vaardigheden of met de aanwezigheid van stereotiep gedrag, interesses en activiteiten, maar er wordt niet voldaan aan de criteria voor een specifieke pervasieve ontwikkelingsstoornis, schizofrenie, schizotypische persoonlijkheidsstoornis of vermijdende persoonlijkheidsstoornis Deze categorie omvat bijvoorbeeld “atypisch autisme” – presentaties die niet voldoen aan de criteria voor een autistische stoornis vanwege de late leeftijd bij aanvang, atypische symptomatologie of subdrempel symptomatologie, of al deze.”


Misschien nuttiger zijn studies die suggereren dat personen met PDD-NOS in een van de drie zeer verschillende subgroepen kunnen worden geplaatst:


Een goed functionerende groep (ongeveer 25 procent) waarvan de symptomen grotendeels overlappen met die van het Asperger-syndroom, maar die verschillen in termen van een achterstand in taalontwikkeling en milde cognitieve stoornissen. (Het Asperger-syndroom gaat over het algemeen niet gepaard met spraakvertraging of cognitieve stoornis).

Een tweede groep (ongeveer 25 procent) waarvan de symptomen meer lijken op die van een autistische stoornis, maar niet volledig voldoen aan alle diagnostische tekenen en symptomen.

Een derde groep (ongeveer 50 procent) die voldoet aan alle diagnostische criteria voor een autistische stoornis, maar wiens stereotiepe en repetitieve gedrag merkbaar mild is.

Zoals deze bevindingen suggereren, variëren individuen met PDD-NOS sterk in hun sterke punten en uitdagingen.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.