NLD is een neurologische aandoening die ontstaat in de rechter hersenhelft. De ontvangst van non-verbale of op prestaties gebaseerde informatie die door dit halfrond wordt beheerst, wordt in verschillende mate belemmerd, wat problemen veroorzaakt met visueel-ruimtelijke, intuïtieve, organisatorische, evaluatieve en holistische verwerkingsfuncties.

Het syndroom van non-verbale leerstoornissen (NLD) bestaat uit specifieke activa en tekorten.

De activa omvatten:

  • Vroege spraak- en woordenschatontwikkeling
  • Opmerkelijke geheugenvaardigheden
  • Aandacht voor detail
  • Vroege ontwikkeling van leesvaardigheid en uitstekende spellingsvaardigheden
  • Welsprekend verbaal vermogen
  • Sterke auditieve retentie

De drie categorieën van tekorten zijn:

  • Motorisch: gebrek aan coördinatie, problemen met evenwicht en grafomotorische vaardigheden
  • Visueel-ruimtelijk-organisatorisch: gebrek aan beeld, slechte visuele herinnering, gebrekkige ruimtelijke waarneming, en moeite met ruimtelijke relaties
  • Sociaal: onvermogen om non-verbale communicatie te begrijpen, moeite zich aan te passen aan overgangen en nieuwe situaties, en tekorten in sociaal oordeel

Mensen met NLD kunnen in elk van de categorieën in verschillende mate van ernst worden getroffen, zodat elke persoon met NLD een uniek klinisch, gedrags- en educatief beeld heeft. Mensen met NLD kunnen geholpen worden door vele vormen van therapie, maar hun wereld is gevuld met verwarrende zintuiglijke prikkels. Voor sommigen wordt hun fysieke uithoudingsvermogen uitgedaagd door een over het algemeen lage spierspanning. Sommigen hebben gedurende hun hele leven ondersteuning nodig met cognitieve en organisatorische vaardigheden, ontwikkeling van motorische vaardigheden, pragmatiek en sociale vaardigheden. Kinderen met NLD hebben een geavanceerd verbaal en auditief geheugen. Sommige zijn vroegrijpe lezers

met geavanceerde woordenschat. Toch is NLD een taalprobleem. Mensen met NLD hebben van nature taalvaardigheden, maar als het gaat om functioneel dagelijks taalgebruik, hebben ze problemen

met tone of voice, gevolgtrekking, schriftelijke uitdrukking, gezichtsuitdrukking, gebaren en andere gebieden van pragmatische spraak.

Mensen met NLD hebben moeite met het begrijpen van patronen en het opstellen van kolommen met getallen. Gesproken instructies kunnen lastig zijn vanwege problemen met het weergeven van opeenvolgende aanwijzingen en een slecht visueel geheugen. NLD kan ook de coördinatie beïnvloeden, wat onhandigheid, een slecht evenwicht en een neiging tot vallen veroorzaakt. Veel mensen met NLD hebben een slecht veiligheidsoordeel. We weten niet zeker wat NLD veroorzaakt, maar we weten dat hoe eerder de interventie, hoe beter de prognose.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.