Metabool syndroom of Syndroom X is een veelzijdig syndroom dat veel voorkomt in de algemene bevolking. Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Een groot deel van de volwassen bevolking van geïndustrialiseerde landen ontwikkelt het metabool syndroom, veroorzaakt door genetische, hormonale en levensstijlfactoren zoals obesitas, lichamelijke inactiviteit en bepaalde overmaat aan voedingsstoffen. Deze ziekte wordt gekenmerkt door clustering van insulineresistentie en hyperinsulinemie, en wordt vaak geassocieerd met dyslipidemie (atherogeen plasma-lipidenprofiel), essentiële hypertensie, abdominale (viscerale) obesitas, glucose-intolerantie of niet-insuline-afhankelijke diabetes mellitus en een verhoogd risico op cardiovasculaire gebeurtenissen. . Afwijkingen van de bloedstolling (hogere plasminogeenactivatorremmer type 1 en fibrinogeenspiegels), hyperurikemie en microalbuminurie zijn ook gevonden bij metabool syndroom X. Deze review vat de huidige kennis van afwijkingen bij dit syndroom samen. Elke risicofactor wordt beoordeeld en mogelijke criteria voor diagnose en therapeutische doelen worden besproken. Omdat patiënten met metabool syndroom X cardiale risicofactoren accumuleren, moeten ze speciale aandacht krijgen in termen van diagnose en behandeling.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.