Maintrac®- diagnostiek – voor, tijdens en na kankertherapie maintrac® is een bloedtest die ons in staat stelt om cellen te detecteren die de tumor hebben verlaten en de bloedbaan zijn binnengegaan.

 

Sommige van deze zogenaamde circulerende (epitheliale) tumorcellen (CETC’s / CTC’s) kunnen verantwoordelijk zijn voor metastasen (metastatische verspreiding) en dus verantwoordelijk zijn voor verdere progressie van de ziekte.

 

Met behulp van de maintrac® cel telling kan de mate waarin een behandeling succesvol blijkt te zijn, worden gemonitord. Voor deze beoordeling wordt het aantal circulerende cellen bepaald voor de start van de therapie en wordt vergeleken met het aantal cellen gedurende de therapie. De resulterende progressie van de resultaten geeft een indicatie of de cellen worden vernietigd door de kankertherapie, d.w.z. of de patiënt reageert op de behandeling. Mocht dit niet het geval zijn, dan is er de mogelijkheid om andere stoffen direct op de circulerende tumorcellen te testen.

 

Monitoring van kankertherapieën met maintrac® Sommige stoffen zijn alleen effectief bij de behandeling van kanker als de tumor bepaalde eigenschappen vertoont. maintrac® kan bepalen of deze therapie-relevante eigenschappen aanwezig zijn in de tumorcellen.

 

Er hoeft slechts 15 ml EDTA-bloed te worden afgenomen bij de patiënt door de behandelend arts, of in het gespecialiseerde medisch laboratorium Dr. Pachmann, dat vervolgens wordt geanalyseerd in het diagnostisch laboratorium.

 

Maintrac® helpt elke individuele patiënt bij het vinden van een unieke, gepersonaliseerde en effectieve therapie, waardoor het succes van de therapie kan worden gemonitord.

 

De maintrac® diagnostiek

 

 De voordelen van maintrac® zijn:

 

• therapiebewaking,

• vooraf testen van medicijnen,

• bepaling van therapie-relevante eigenschappen en

• vroege detectie van nieuwe tumoractiviteit.

 

Maintrac® kan worden gebruikt bij bijna alle vaste tumoren.

 

Het succes van de behandeling kan zowel vóór de start van de therapie als gedurende de therapie worden gevolgd met maintrac®-diagnostiek. maintrac® kan ook worden toegepast in metastatische situaties, tijdens hormoon- en onderhoudsbehandelingen en ‘watch-and-wait’-benaderingen (bijv. bij prostaatkanker of DCIS-type borstkanker).

 

Het belang van maintrac®-diagnostiek is al aangetoond in 15 studies met meer dan 940 patiënten. Deze publicaties, evenals vele andere over het onderwerp circulerende tumorcellen, zijn te vinden op de pagina Publicaties.

Methodologie van de maintrac® analyse

 

Vanwege de hoge gevoeligheid van de betrokken technieken, kunnen CETCs / CTCs kort na de diagnose van een primaire tumor worden gedetecteerd, en als zodanig kan er tijdig een therapiebeslissing worden genomen. Deze vroege detectie is voornamelijk gebaseerd op het feit dat maintrac® zeer gevoelig is omdat de cellen uit het bloedmonster in real-time worden geanalyseerd, in tegenstelling tot andere methoden waar cellen meestal worden gefixeerd, geïsoleerd of verrijkt. Dit maakt een kwantitatieve bepaling van CETCs / CTCs mogelijk, zelfs in de vroege stadia van de ziekte, en niet alleen wanneer een metastatisch stadium is bereikt.

1.     Naast circulerende epitheelcellen zijn ook witte bloedcellen (leukocyten) in het bloed aanwezig. Na de lysis van de erytrocyten (desintegratie van de rode bloedcellen) wordt het bloed getest op de aanwezigheid van epitheelcellen. Op het oppervlak van epitheelcellen kan een celoppervlakte-eiwit (EpCAM) worden gevonden, dat in het maintrac®-proces wordt gemarkeerd met een fluorescerend antilichaam.

2.     Tegelijkertijd wordt propidiumjodide toegevoegd, dat de celmembraan van dode cellen kan binnendringen, waardoor dode (rood/groen gekleurde) en levende (groen gekleurde) cellen van elkaar kunnen worden onderscheiden.

3.     Met behulp van een fluorescentiemicroscoop kunnen de gemarkeerde cellen nu automatisch worden geïdentificeerd en geteld.

4.     Als het maintrac®-diagnostische proces meerdere keren wordt uitgevoerd op gedefinieerde tijdsintervallen, kunnen de resultaten een weerspiegeling geven van het therapiesucces en de tumoractiviteit in de loop van de patiëntenvooruitgang.