Leukemie is een groep bloedkankers die gewoonlijk in het beenmerg begint en resulteert in een hoog aantal abnormale bloedcellen. Deze bloedcellen zijn niet volledig ontwikkeld en worden blasten of leukemiecellen genoemd. Symptomen kunnen zijn: bloedingen en blauwe plekken, botpijn, vermoeidheid, koorts en een verhoogd risico op infecties. Deze symptomen treden op als gevolg van een gebrek aan normale bloedcellen. De diagnose wordt meestal gesteld door bloedonderzoek of beenmergbiopsie.


De exacte oorzaak van leukemie is niet bekend. Aangenomen wordt dat een combinatie van genetische factoren en omgevingsfactoren (niet-erfelijke) een rol spelen. Risicofactoren zijn roken, ioniserende straling, sommige chemicaliën (zoals benzeen), eerdere chemotherapie en het syndroom van Down. Mensen met een familiegeschiedenis van leukemie lopen ook een hoger risico. Er zijn vier hoofdtypen leukemie – acute lymfatische leukemie (ALL), acute myeloïde leukemie (AML), chronische lymfatische leukemie (CLL) en chronische myeloïde leukemie (CML) – evenals een aantal minder voorkomende typen. Leukemieën en lymfomen behoren beide tot een bredere groep tumoren die het bloed, het beenmerg en het lymfoïde systeem aantasten, bekend als tumoren van de hematopoëtische en lymfoïde weefsels.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.