Helpersyndroom is de term voor de negatieve effecten van overhulp, die vaak te vinden zijn in sociale beroepen (zoals leraren, artsen, ouderenzorg, predikanten, psychologen, maatschappelijk werkers). Het werd voor het eerst beschreven in 1977 door de psychoanalyticus Wolfgang Schmidbauer in zijn boek Die hilflosen Helfer.


De aandoening die ten grondslag ligt aan overmatig helpen werd later pathologisch altruïsme (pathologische liefdadigheid) genoemd.

Volgens Wolfgang Schmidbauer heeft een persoon met het helpersyndroom een zwak zelfbeeld en is hij geobsedeerd door zijn helperrol; helpen of gebruikt willen worden wordt een verslaving. Hij probeert een ideaal te belichamen dat hij mist van zijn ouders of in het algemeen in zijn jeugd. Hun bereidheid om te helpen strekt zich uit tot zelfbeschadiging en het verlaten van familie en samenleving; Je overziet of onderschat daarbij de grenzen van wat mogelijk is en gaat ook voorbij aan de vraag of jouw hulp gewenst of verstandig is. Hij weigert anderen te helpen in zijn missie. Als gevolg hiervan kan uitputting of depressie optreden.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.