Een hallucinatie is een waarneming bij afwezigheid van een externe stimulus die de kwaliteiten heeft van een echte waarneming. Hallucinaties zijn levendig, substantieel en worden waargenomen in de externe objectieve ruimte. Ze zijn te onderscheiden van verschillende verwante verschijnselen, zoals dromen, waarbij geen waakzaamheid betrokken is; pseudohallucinatie, die geen echte waarneming nabootst, en nauwkeurig als onwerkelijk wordt waargenomen; illusie, waarbij sprake is van vervormde of verkeerd geïnterpreteerde werkelijke waarneming; en beeldspraak (verbeelding), die de echte waarneming niet nabootst en onder vrijwillige controle staat. Hallucinaties verschillen ook van “waanpercepties”, waarbij een correct waargenomen en geïnterpreteerde stimulus (d.w.z. een echte perceptie) een extra betekenis krijgt.


Hallucinaties kunnen optreden in elke zintuiglijke modaliteit – visueel, auditief, reuk-, smaak-, tactiel, proprioceptief, equilibrioceptief, nociceptief, thermoceptief en chronoceptief.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.