Gameverslaving, ook bekend als game-stoornis, wordt over het algemeen gedefinieerd als het problematische, dwangmatige gebruik van videogames dat resulteert in een aanzienlijke verslechtering van het vermogen van een persoon om gedurende een langere periode in verschillende levensdomeinen te functioneren. Deze en aanverwante concepten zijn het onderwerp geweest van veel onderzoek, debat en discussie tussen experts in verschillende disciplines en hebben geleid tot controverse binnen de medische, wetenschappelijke en gaminggemeenschappen. Dergelijke stoornissen kunnen worden gediagnosticeerd wanneer een persoon zich bezighoudt met spelactiviteiten ten koste van het vervullen van dagelijkse verantwoordelijkheden of het nastreven van andere belangen zonder rekening te houden met de negatieve gevolgen. Zoals gedefinieerd door de ICD-11, is het belangrijkste criterium voor deze aandoening een gebrek aan zelfbeheersing over gamen.


De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gokverslaving opgenomen in de 11e herziening van haar International Classification of Diseases (ICD). De American Psychiatric Association (APA), hoewel ze stelt dat er onvoldoende bewijs is voor de opname van internetgaming-stoornis in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders in 2013, achtte het verder onderzoek waard.


Controverse rond de diagnose omvat de vraag of de stoornis een afzonderlijke klinische entiteit is of een manifestatie van onderliggende psychiatrische stoornissen. Onderzoek heeft de vraag vanuit verschillende gezichtspunten benaderd, zonder universeel gestandaardiseerde of overeengekomen definities, wat heeft geleid tot problemen bij het ontwikkelen van evidence-based aanbevelingen.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.