Bron: artikel in Science Daily Kankerstamcellen, die de groei van nieuwe en bestaande tumoren voeden, kunnen worden uitgeschakeld door een behandelingscombinatie van eerst antibiotica gevolgd door hoog gedoseerde vitamine C intraveneus. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Salford, naar aanleiding van resultaten uit hun experimenteel onderzoek.Het antibioticum, Doxycycline, gevolgd door enkele doses ascorbinezuur (vitamine C), was verrassend effectief bij het doden van de kankerstamcellen in een experimenteel onderzoek. Of zoals de onderzoekers zeggen: “in bokstermen zou dit vergelijkbaar zijn met een combinatie van twee klappen die snel achter elkaar worden afgeleverd; een stoot van de linkerhand, gevolgd door een knockout met de rechter.”—————————————————————————————————————————

Ere wie ere toekomt.


Dr Albert M. Kroon | arts-biochemicus | oud-hoogleraar Fysiologische Chemie RUGHAARLEM – Haarlemmer Albert Kroon is heilig overtuigd van zijn gelijk en droomt over een goed en goedkoop kankermedicijn. Onder medici bekend als antibioticum voor de ziekte van Lyme, maar volgens hem een goed werkend middel tegen kanker.Dr Albert M. Kroon (1934) studeerde geneeskunde en biochemie aan de UVA. Hij was daar van 1961 tot 1969 verbonden aan het Laboratorium voor Fysiologische Chemie o.l.v. professor E.C. Slater, in 1066 zijn promotor. In 1969 werd hij benoemd aan de RUG, eerst als lector, later als hoogleraar in de Fysiologische Chemie. Hij startte daar met zijn groep een experimenteel oncologisch onderzoek. In 1962 stelde hij vast dat geïsoleerde mitochondriën, de elektriciteitshuisjes van de cel, tot DNA-afhankelijke eiwitsynthese in staat zijn. Deze werking bleek met bestaande antibiotica te kunnen worden geremd. Hij zag daarin een mogelijkheid om met antibiotica kanker te bestrijden. In celkweken en diermodellen is dat inderdaad mogelijk. Doxycycline, een veel voorgeschreven middel, is voor dit doel zeer geschikt, Retrospectieve klinische bevindingen bleken het uitgangspunt te ondersteunen. In 1991 verlegde hij zijn werkzaamheden naar de allergie. Helaas kreeg het onderzoek door omstandigheden toen geen vervolg. Sinds 2011 verdiept hij zich weer in deze problematiek. Hij is gast-wetenschapper aan het UCL in Londen.—————————————————————————————————————————De onderzoekers zeggen dat hun methode een nieuwe behandelingsoptie biedt om te voorkomen dat kankercellen resistent worden tegen bepaalde kankerbehandelingen (chemo) en hoe combinaties van behandelingen kunnen worden ontwikkeld om resistentie tegen bepaalde geneesmiddelen (chemo) te overwinnen.Professor Michael Lisanti, die de studie ontwierp, legt uit: “We weten nu dat een deel van de kankercellen ontsnappen aan chemotherapie en resistentie tegen geneesmiddelen ontwikkelen, we hebben deze nieuwe behandelingscombinaties opgezet om uit te vinden hoe ze het doen.In hun studierapport staat hun aanpak geïllustreerd in veel grafieken, maar is voor leken niet interessant. Hier wel de strategie die de onderzoekers hebben toegepast. Eerst de kankerstamcellen verzwakken en uithongeren met doxycycline en daarna met vitamine C de dodelijk klap uitdelen :Figure 12: Vitamin C and Doxycycline: A synthetic lethal combination therapy for eradicating CSCs. Note that both OXPHOS and the glycolytic pathway jointly contribute to ATP production. Doxycycline inhibits mitochondrial biogenesis and OXPHOS, by acting viamitochondrial ribosomal proteins (MRPs); Vitamin C inhibits glycolytic metabolism by targeting and inhibiting the enzyme GAPDH. Therefore, their use together, as a sequential drug combination, will more severely target cell metabolism and energy production, thereby preventing or blocking the propagation of CSCs. De onderzoekers in Salford hebben onderstaande combinaties uitgeprobeerd maar wel met altijd doxycycline als eerste om de kankerstamcellen te verzwakken / uit te hongeren:

Doxycycline plus vitamine C protocol

Figure 9: Metabolic inhibitors successfully employed for the eradication of DoxyR CSCs. Briefly, a list of small molecules that we successfully used in conjunction with Doxycycline is shown. These include 9 known inhibitors of OXPHOS, glycolysis and autophagy. Two natural products (Vitamin C and Berberine), six clinically-approved drugs (Atovaquone, Chloroquine, Irinotecan, Sorafenib, Niclosamide, and Stiripentol) and one experimental drug (2-DG), are all highlighted.

Metabolic inhibitors successfully employed for the eradication of DoxyR CSCs.

“We vermoedden dat het antwoord ligt in het feit dat bepaalde kankercellen – die we metabolisch flexibel noemen – in staat zijn om van brandstofbron te veranderen, dus wanneer de behandeling met chemo de beschikbaarheid van een bepaalde voedingsstof vermindert, kunnen de flexibele kankercellen zichzelf voeden met een alternatieve energiebron.”, aldus Professor Michael Lisanti

Deze nieuwe combinatiebehandeling voorkomt dat kankercellen hun dieet veranderen (metabolisch inflexibel) en zal de kankerstamcellen effectief uithongeren door te voorkomen dat ze andere beschikbare soorten biobrandstoffen gaan gebruiken.De onderzoekers van het Biomedical Research Center van de Universiteit van Salford voegde Doxycycline toe in steeds hogere doses gedurende een periode van drie maanden om metabole inflexibiliteit te creeëren. Het doel was om de kankercellen wel levend te laten, maar deze proberen te verzwakken en uit te putten zodat ze veel kwetsbaarder zouden zijn voor uithongering, door een tweede zogeheten metabole “punch”.Als eerste remden de onderzoekers de mitochondriën in de tumorcel, door de kankercellen alleen te voeden met glucose als brandstofbron; daarna namen ze hun glucose weg en doodden ze de kankercellen effectief met vitamine C. 

Figure 10: Glycolysis inhibitors reduce mammosphere formation in MCF7 DoxyR cells. Evaluation of mammosphere formation in MCF7 and MCF7 DoxyR cells cultured in low attachment plates and treated with Vehicle or increasing concentrations of the glycoysis inhibitor 2-deoxy-glucose (2 DG) (10 mM to 20 mM) for 5 days before counting A. Mammosphere formation is inhibited in MCF7 DoxyR cells cultured in low attachment plates and treated with increasing concentrations of the glycoysis inhibitor Ascorbic Acid (100 µM to 500 µM) for 5 days before counting B. Data shown are the mean ± SEM of 3 independent experiments performed in triplicate. (***) p < 0.001.

Glycolysis inhibitors reduce mammosphere formation in MCF7 DoxyR cells.

“In dit scenario gedraagt vitamine C zich als een remmer van glycolyse, wat de energieproductie in de mitochondriën, de” krachtcentrale “van de cel, voedt, verklaart co-auteur Dr Federica Sotgia. Het Salford-team toonde onlangs aan dat vitamine C tot tien keer effectiever is in het tegenhouden van de groei van kankercellen dan farmaceutische producten zoals 2-DG, maar ze zeggen dat wanneer vitamine C wordt gecombineerd met een antibioticum, het tot tien keer effectiever wordt, waardoor het bijna 100 keer effectiever is dan 2-DG. Aangezien Doxycycline en vitamine C beide niet-toxisch zijn, kan dit de mogelijke bijwerkingen van een antikankertherapie (chemo) drastisch verminderen. Het team van Salford onderzocht ook acht andere medicijnen die als een “tweede klap” na het antibioticumgebruik konden worden gebruikt, waaronder berberine (een natuurlijk product) – en een aantal goedkope niet-toxische door de FDA goedgekeurde geneesmiddelen.Professor Lisanti voegde hieraan toe: “Dit is verder bewijs dat vitamine C en andere niet-toxische stoffen een rol kunnen spelen in de strijd tegen kanker. “Onze resultaten geven aan dat het een veelbelovend middel is voor klinische studies en een aanvulling op meer conventionele therapieën, om een tumorrecidief, verdere ziekteprogressie en uitzaaiingen te voorkomen.” Het is een interessante studie en het volledige studieverslag: Vitamin C and Doxycycline: A synthetic lethal combination therapy targeting metabolic flexibility in cancer stem cells (CSCs)met gedetailleerd uitgelegd hoe zij in het werk zijn gegaan is gratis in te zien. Hier het abstract met uitgebreide originele conclusie

Vitamin C and antibiotics: A new one-two ‘punch’ for knocking-out cancer stem cells.

Journal Reference:
  1. Ernestina Marianna De Francesco, Gloria Bonuccelli, Marcello Maggiolini, Federica Sotgia, Michael P. Lisanti. Vitamin C and Doxycycline: A synthetic lethal combination therapy targeting metabolic flexibility in cancer stem cells (CSCs). Oncotarget, 2015; DOI: 10.18632/oncotarget.18428


Oncotarget. 2017; 8:67269-67286. https://doi.org/10.18632/oncotarget.18428

Metrics: PDF 2077 views  |  HTML 14065 views ?

Ernestina Marianna De Francesco1,2, Gloria Bonuccelli3, Marcello Maggiolini1, Federica Sotgia3 and Michael P. Lisanti3

1 Department of Pharmacy, Health and Nutritional Sciences, University of Calabria, Rende, Italy

2 The Paterson Institute, University of Manchester, Withington, United Kingdom

3 Translational Medicine, School of Environment and Life Sciences, Biomedical Research Centre (BRC), University of Salford, Greater Manchester, United Kingdom