Chronische bronchitis is een type COPD (chronische obstructieve longziekte). COPD is een groep longziekten die het ademen moeilijk maken en na verloop van tijd erger worden. Het andere hoofdtype van COPD is emfyseem. De meeste mensen met COPD hebben zowel emfyseem als chronische bronchitis, maar hoe ernstig elk type is, kan van persoon tot persoon verschillen.

Chronische bronchitis is een ontsteking (zwelling) en irritatie van de luchtwegen. Deze buizen zijn de luchtwegen die lucht van en naar de luchtzakjes in uw longen vervoeren. Door de irritatie van de eileiders hoopt zich slijm op. Dit slijm en de zwelling van de buizen maken het moeilijker voor je longen om zuurstof in en koolstofdioxide uit je lichaam te verplaatsen.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.