Borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS), is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een langdurig patroon van onstabiele interpersoonlijke relaties, een verstoord zelfgevoel en sterke emotionele reacties. De getroffenen houden zich vaak bezig met zelfbeschadiging en ander gevaarlijk gedrag, vaak vanwege hun moeite om hun emotionele niveau terug te brengen naar een gezonde of normale basislijn. Ze kunnen ook worstelen met een gevoel van leegte, angst voor verlating en onthechting van de realiteit. Symptomen van BPS kunnen worden veroorzaakt door gebeurtenissen die voor anderen als normaal worden beschouwd. BPS begint meestal in de vroege volwassenheid en komt voor in verschillende situaties. Stoornissen in het gebruik van middelen, depressie en eetstoornissen worden vaak geassocieerd met BPS. Ongeveer 10% van de mensen met de aandoening sterft door zelfmoord. De stoornis wordt vaak gestigmatiseerd in zowel de media als het psychiatrisch veld en wordt als gevolg daarvan vaak ondergediagnosticeerd.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.