Een auto-immuunziekte is een aandoening die voortkomt uit een abnormale immuunrespons op een functionerend lichaamsdeel. Er zijn minstens 80 soorten auto-immuunziekten. Bijna elk lichaamsdeel kan erbij betrokken zijn. Veel voorkomende symptomen zijn lichte koorts en vermoeidheid. Vaak komen en gaan symptomen.

De oorzaak is onbekend. Sommige auto-immuunziekten, zoals lupus, komen voor in families en bepaalde gevallen kunnen worden veroorzaakt door infecties of andere omgevingsfactoren. Enkele veel voorkomende ziekten die over het algemeen als auto-immuun worden beschouwd, zijn coeliakie, diabetes mellitus type 1, de ziekte van Graves, inflammatoire darmaandoeningen, multiple sclerose, psoriasis, reumatoïde artritis en systemische lupus erythematosus. De diagnose kan moeilijk te bepalen zijn.

De behandeling hangt af van het type en de ernst van de aandoening. Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) en immunosuppressiva worden vaak gebruikt. Intraveneus immunoglobuline kan ook af en toe worden gebruikt. Hoewel de behandeling meestal de symptomen verbetert, genezen ze de ziekte meestal niet.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.