Atherosclerose is een patroon van de ziekte arteriosclerose waarbij de wand van de slagader afwijkingen ontwikkelt, laesies genaamd. Deze laesies kunnen leiden tot vernauwing als gevolg van de opbouw van atheromateuze plaque. Aanvankelijk zijn er over het algemeen geen symptomen. Wanneer het ernstig is, kan het leiden tot coronaire hartziekte, beroerte, perifere vaatziekte of nierproblemen, afhankelijk van welke slagaders zijn aangetast. Symptomen, als ze optreden, beginnen over het algemeen pas op middelbare leeftijd.

De exacte oorzaak is niet bekend. Risicofactoren zijn onder meer abnormale cholesterolwaarden, verhoogde niveaus van ontstekingsmarkers, hoge bloeddruk, diabetes, roken, zwaarlijvigheid, familiegeschiedenis en een ongezond voedingspatroon. Plaque bestaat uit vet, cholesterol, calcium en andere stoffen die in het bloed worden aangetroffen. De vernauwing van slagaders beperkt de stroom van zuurstofrijk bloed naar delen van het lichaam. De diagnose is onder andere gebaseerd op een lichamelijk onderzoek, elektrocardiogram en inspanningstest.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.