Anhedonie is een diverse reeks tekortkomingen in de hedonistische functie, waaronder verminderde motivatie of het vermogen om plezier te ervaren. Terwijl eerdere definities het onvermogen om plezier te ervaren benadrukten, wordt anhedonie momenteel door onderzoekers gebruikt om te verwijzen naar verminderde motivatie, verminderd anticiperend plezier (willen), verminderd consumerend plezier (liken) en tekorten in het leren van versterking. In de DSM-5 is anhedonie een onderdeel van depressieve stoornissen, stofgerelateerde stoornissen, psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen, waar het wordt gedefinieerd door ofwel een verminderd vermogen om plezier te ervaren, of een verminderde interesse in het deelnemen aan plezierige activiteiten. Hoewel de ICD-10 anhedonie niet expliciet vermeldt, is het depressieve symptoom analoog aan anhedonie zoals beschreven in de DSM-V een verlies van interesse of plezier.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.