Angststoornissen zijn een cluster van psychische stoornissen die worden gekenmerkt door significante en onbeheersbare gevoelens van angst en angst, zodat iemands sociale, beroepsmatige en persoonlijke functie aanzienlijk wordt aangetast. Angst kan fysieke en cognitieve symptomen veroorzaken, zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid, gemakkelijk vermoeid raken, concentratieproblemen, verhoogde hartslag, pijn op de borst, buikpijn en een verscheidenheid aan andere symptomen die kunnen verschillen van persoon tot persoon.


In een informeel discours worden de woorden angst en angst vaak door elkaar gebruikt. In klinisch gebruik hebben ze verschillende betekenissen: angst wordt gedefinieerd als een onaangename emotionele toestand waarvan de oorzaak niet gemakkelijk kan worden geïdentificeerd of als onbeheersbaar of onvermijdelijk wordt beschouwd, terwijl angst een emotionele en fysiologische reactie is op een erkende externe dreiging. De overkoepelende term angststoornis verwijst naar een aantal specifieke stoornissen waaronder angsten (fobieën) of angstsymptomen.


Er zijn verschillende soorten angststoornissen, waaronder gegeneraliseerde angststoornis, specifieke fobie, sociale fobie, separatieangststoornis, agorafobie, paniekstoornis en selectief mutisme. De individuele aandoening kan worden gediagnosticeerd met behulp van de specifieke en unieke symptomen, triggerende gebeurtenissen en timing. Als bij een persoon een angststoornis is vastgesteld, moet een medische professional de persoon hebben beoordeeld om er zeker van te zijn dat de angst niet kan worden toegeschreven aan een andere medische ziekte of psychische stoornis. Het is mogelijk dat een persoon tijdens zijn leven of tegelijkertijd meer dan één angststoornis heeft. Voor mensen met angst zijn er talloze behandelingen en strategieën die hun humeur, gedrag en vermogen om in het dagelijks leven te functioneren kunnen verbeteren.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.