Agressie is openlijke of verkapte, vaak schadelijke, sociale interactie met de bedoeling een ander individu schade of andere schade toe te brengen; hoewel het voor sommigen kan worden gekanaliseerd in creatieve en praktische afzetmogelijkheden. Het kan zowel reactief als zonder provocatie plaatsvinden. Bij mensen kan agressie worden veroorzaakt door verschillende triggers, van frustratie door geblokkeerde doelen tot zich niet gerespecteerd voelen. Menselijke agressie kan worden ingedeeld in directe en indirecte agressie; terwijl de eerste wordt gekenmerkt door fysiek of verbaal gedrag dat bedoeld is om iemand schade toe te brengen, de laatste wordt gekenmerkt door gedrag dat bedoeld is om de sociale relaties van een individu of groep te schaden.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.