Psychose is een abnormale toestand van de geest die ertoe leidt dat het moeilijk is om te bepalen wat echt is en wat niet. Symptomen kunnen onder andere wanen en hallucinaties zijn. Bijkomende symptomen zijn onsamenhangende spraak en gedrag dat ongepast is voor een bepaalde situatie. Er kunnen ook slaapproblemen, sociale terugtrekking, gebrek aan motivatie en moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zijn. Psychose kan ernstige nadelige gevolgen hebben.


Zoals met veel psychiatrische verschijnselen, heeft psychose verschillende oorzaken. Deze omvatten psychische aandoeningen, zoals schizofrenie of bipolaire stoornis, trauma, slaapgebrek, sommige medische aandoeningen, bepaalde medicijnen en drugs zoals cannabis en methamfetamine. Eén type, bekend als postpartumpsychose, kan optreden na de bevalling. De neurotransmitter dopamine wordt verondersteld een belangrijke rol te spelen. Acute psychose wordt als primair beschouwd als deze het gevolg is van een psychiatrische aandoening en secundair als deze wordt veroorzaakt door een medische aandoening of drugs. De diagnose van een psychische aandoening vereist het uitsluiten van andere mogelijke oorzaken. Er kunnen tests worden uitgevoerd om te controleren op ziekten van het centrale zenuwstelsel, toxines of andere gezondheidsproblemen als oorzaak.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.