Lage bloeddruk is een waarde van minder dan 90/60 mmHg. Het veroorzaakt niet altijd symptomen, maar als dit het geval is, heeft u mogelijk een behandeling nodig.

Laat uw bloeddruk controleren als u symptomen blijft krijgen zoals:

  • duizeligheid of duizeligheid
  • misselijkheid
  • wazig zien
  • algemeen zwak voelen
  • verwardheid
  • flauwvallen

Dit kan betekenen dat uw bloeddruk te laag is.


Als u symptomen krijgt als u opstaat of plotseling van houding verandert, kunt u orthostatische hypotensie hebben.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.