De ziekte van Parkinson is een zogenaamde degeneratieve hersenaandoening, vernoemd naar de Britse arts James Parkinson, die de symptomen van de ziekte als eerste in 1817 nauwkeurig beschreef.

De drie belangrijkste symptomen van Parkinson zijn tremor, het oncontroleerbaar trillen, stijfheid in de romp en/of de ledematen en trage bewegingen. Het is een zogenaamde progressieve aandoening. Dit betekent dat de symptomen in de regel verergeren naarmate er meer tijd verstrijkt. Nieuwe wetenschappelijke inzichten in het ontstaan van de ziekte van Parkinson zijn hoopgevend voor de toekomstige behandeling van de symptomen.


Wat zijn de symptomen van Parkinson?:

Omdat dopamine een voorname rol speelt bij de regulering van spieractiviteit, veroorzaakt de ziekte van Parkinson voornamelijk klachten aan het bewegingsapparaat. Daarnaast zijn er ook andere niet-motorische symptomen, zoals:

  • Spraak – en taalproblemen
  • Depressie en stemmingswisselingen
  • Slaapproblemen
  • Slecht geheugen
  • Seksualiteit
  • Incontinentie
  • Gezichtsveldstoornissen 


Wat zijn de oorzaken van de ziekte van Parkinson?:

Bij de ziekte van Parkinson spelen genetische factoren, zoals het LRRK2-gen, een rol. Het is niet zo dat iedereen die het LRRK2-gen heeft ook Parkinson krijgt dus het moet door iets getriggerd worden.

 Parkinson wordt voornamelijk veroorzaakt door een gebrek aan de chemische boodschapper dopamine in de hersenen. Specifiek gaat het om een kleine groep hersencellen in de substantia nigra die het hormoon dopamine aanmaken. Dit hormoon geeft een prettig gevoel na beloning, maar is ook essentieel voor een gezonde motoriek in het dagelijks leven.

Een tekort aan dopamine kan ontstaan doordat het te weinig wordt aangemaakt maar ook omdat oxidatieve stress en/of een auto-immuunziekte deze vernietigd.

 Oxidatieve stress en/of auto-immuunziekten kunnen voortkomen uit:


Behandelingen voor de ziekte van Parkinson:

Het is in veel gevallen mogelijk een (redelijk) normaal leven te leiden met de ziekte van Parkinson. Onze behandeling start met een onderzoek waar we het endorfinesysteem, de darm, de neurotransmitters en het hormonale en immuunsysteem in kaart brengen.

Afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken starten we met een behandelplan gebaseerd op ondersteuning door middel van voeding en/of medicatie en/of suppletie en/of infusen.

We hebben hele goede ervaringen met het intraveneus toedienen van de super antioxidant glutathion. Dit volgens het protocol van de beroemde Amerikaanse neuroloog dr. Perlmutter.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.