PEMF is een nieuwe behandelmethode tegen chronische aandoeningen zoals artrose, reuma, hernia’s, nekklachten en carpaal tunnelsyndroom.

De gepulseerde elektromagnetische pulsen, de PEMF, staan steeds meer in de belangstelling. In PUBMED, de officiële online medische bibliotheek bevat bijna vijfhonderd artikelen waar PEMF in wordt beschreven.

Er worden onder meer artikelen in gevonden die het effect van PEMF bij kanker, pijn, zwelling en slijtage beschrijven.

 Wat is PEMF?

PEMF is een “Energy medicine” en staat voor “Pulsed Electro Magnetic Fields” en wordt in Nederland ook wel magneetveldtherapie genoemd.

PEMF is een pulserend magnetisch veld en geen statisch magnetisch veld en is gebaseerd op de trillende magnetische velden van de aarde.

Het magnetische veld van de aarde wordt opgewekt door over elkaar heen schuivende diep gelegen aardlagen. Hier schuiven metaallagen tegen elkaar aan die deze lagen een lading geven en daarmee de aarde van het magnetische veld voorzien. Dit magnetische veld is erg belangrijk voor de bescherming van de aarde maar ook voor het functioneren van alle organismen op de aarde.

De kracht van het aardmagnetische veld beweegt niet alleen de naalden van een kompas. Het speelt ook een belangrijke rol in onze gezondheid.

De vele positieve effecten van PEMF-therapie zijn in meer dan 2.000 klinische studies aangetoond. PEMF-therapie vermindert pijn als gevolg van trauma door ongelukken, sportblessures, operaties en brandwonden.

Ook verlicht het pijnklachten als gevolg van chronische en degeneratieve ziektes. PEMF-therapie heeft een complementaire werking op vele verschillende niveaus, waaronder mechanische, chemische, elektrische en hormonale processen binnen de lichaamscellen.

PEMF-therapie wordt ingezet binnen de: Complementaire geneeskunde, Sport, Fysiotherapie, en Veterinaire geneeskunde

De volgende positieve effecten kunnen aan PEMF worden toegekend:

– Pijn
verlichtend
– Ontstekingsremmend
– Algemene versterking van het immuunsysteem
– Toename zuurstofdistributie in het lichaam
– Detoxificatie van lichaamscellen
– Bloeddruk verlagend (15% – 30%)
– Toegenomen bewegingsvrijheid
– Versneld functioneel herstel
– Vergrote treksterkte van de ligamenten
– Versnelde wondgenezing
– Verbeterde capillaire vorming
– Versnelde regeneratie van zenuwweefsel
– Verminderde afsterving van weefsel

 

Positieve effecten van PEMF

Een studie uit 1995 (Electromagnetic Fields – Therapeutic Aspects of Electromagnetic Fields for Soft-Tissue Healing) heeft geconcludeerd dat er geen schadelijke effecten konden worden gevonden door toepassing van PEMF.

PEMF heeft op allerlei onderdelen invloed, zoals detoxificatie, maar ook het celmetabolisme (stofwisseling) waardoor onder meer de ATP-productie verbetert.

Tegelijkertijd
wordt het transport van de voedingsstoffen naar de cellen verbeterd. Dit
transport zorgt ervoor dat er voldoende vitaminen, mineralen, eiwitten enz.
beschikbaar zijn. Daartegenover worden schadelijke stoffen (slakken) sneller
uit de cel weg getransporteerd.

Zo verbetert de
activiteit van alle organen, wat een regelrechte revitaliseringsfase tot gevolg
heeft. De therapeutische werking van een pulserend magneetveld uit zich in een
algemene versterking van het immuunsysteem, een verhoogd vermogen om te
regenereren en een verbetering van prestaties op alle gebied.

Daarnaast werkt
magneetveldtherapie ook ontspannend, ontstressend en houdt het immuunsysteem in
optimale conditie. Het is daardoor ook ideaal om het lichaam in optimale
conditie te houden.

Een selectie
waarvoor magneetveldtherapie kan gebruikt worden: ADHD, Chronisch
ontstoken darm, CVS, Fibromyalgie, Hart- en vaatziekten, Migraine, Osteoporose,
Rugpijn, Spierpijn, Stofwisselingsstoornissen en allergieën, Problemen met de
bloedcirculatie, Spierpijn, Gewrichtspijn, Botontkalking,
Ademhalingsstoornissen en astma, Slaapstoornissen, Vermoeidheid, Verminderde
vitaliteit, Acute ontstekingen, Chronische pijn, Zenuwaandoeningen en stress,
Sportblessures, Restless Legs Syndroom, Jetlag, Winterdepressie,
Voorjaarsmoeheid, …

 

Maar wat gebeurt
er dan precies op celniveau?

PEMF heeft veel
positieve effecten op onze cellen, maar wat gebeurt er dan precies?

 

Celmembraan en
celmetabolisme:

Een lichaamscel
heeft een membraam om zich af te schermen van de omgeving. Dit membraam is
opgebouwd uit lipide moleculen en heeft receptoren met een elektrische lading.

Deze elektrische
spanning wordt opgebouwd door de plaatsing van positieve ionen aan de
buitenkant van de celmembraan en negatieve ionen aan de binnenkant. Hoe beter
de rangschikking van deze ionen hoe groter het spanningsverschil tussen de
binnen- en buitenkant.

Deze celspanning
is bij een gezonde cel zo’n 70 – 100mV en is nodig om de cel een mooie bolle
vorm te geven. Als de spanning van de cel afneemt dan zal de cel onder minder
spanning komen te staan en wordt de celwand (membraam) minder strak en minder
van vorm. Net zoals een ballon die deels is leeggelopen.

 

Celmembraan en de
elektrische lading


Bij (chronische) ziekte verliezen cellen energie, waardoor het
potentiaalverschil (elektrische spanning) van de cellen vermindert naar 40-50mV
en soms zelfs naar 20mV. Een verlaagde celspanning heeft een negatief effect op
het cel metabolisme (stofwisseling).

Hoe groter het spanningsverschil hoe beter de doorlaatbaarheid van de
celmembraan voor voedingsstoffen naar binnen en afvalstoffen naar buiten, dus
hoe beter het metabolisme.

 

Cel metabolisme

PEMF-therapie induceert energieopbouw van de celmembranen naar een
gezond niveau van 70-100mV. Het celmembraan potentiaal wordt vergroot, waardoor
de opname van voedingsstoffen verbetert en de afvoer van afvalstoffen uit de
cel wordt gestimuleerd. De zuurstofopname wordt bevorderd en het cel milieu
gealkaliseerd.

 

Cel metabolisme van een ongezonde vs gezonde cel

 

het pulserend
magnetisch veld wordt toegepast, herstelt de elektrische lading van de cellen,
zodat de afvoer van afvalstoffen verbeterd worden, met een snellere natuurlijke
genezing tot gevolg.

De stofwisseling
in de cel is weer optimaal.

Opsomming van de
effecten PEMF op celniveau:

– Verbeterde
intercellulaire stroming
– Verhoogt opname van voedingsstoffen in de cel
– Verhoogt de afvoer van afvalstoffen uit de cel
– Stimuleert de productie van ATP
– Verhoogt de celenergie
– Verhoogt het zuurstofniveau in de cel
– Stimuleert het herstel van de cel
– Verhoogt de membraamspanning

 

Witte bloedcellen
voor en na PEMF

Rode Bloedcellen:

Als de
celspanning van rode bloedcellen afneemt en te laag wordt, door bijvoorbeeld te
weinig te bewegen, dan zullen de bloedcellen meer aan elkaar gaan plakken.

Twee gelijke
elektrische ladingen stoten elkaar af, maar als de celspanning laag is dan
heeft de cel slechts een beperkt aantal gerangschikte positieve ionen aan de
buitenkant en stoten de bloedcellen elkaar weinig af. Ze gaan dan als een
geldrolletje aan elkaar kleven, waardoor de cellen niet meer goed zuurstof
opnemen en transporteren.

Dit verschijnsel
is omkeerbaar onder invloed van een pulserend magneetveld. Door het pulserend
magneetveld krijgen de rode bloedlichaampjes weer een hogere lading en gaan ze
elkaar afstoten, waardoor ze weer vrij gaan rondzweven en kunnen ze weer meer
zuurstof opnemen en transporteren.

 

Rode bloedcellen
voor en na PEMF

Door de goede
zuurstof- opname wordt het afweersysteem (immuniteit) versterkt en is er een
verbeterde opname van voedingsstoffen door het gehele lichaam.

Witte bloedcellen
die voor de afweer van het lichaam zorgen, hebben zuurstof nodig om te kunnen
verplaatsen en het pakken van vijandige indringers. De zuurstof wordt verkregen
doordat de witte bloedcellen tussen de rode bloedcellen door bewegen en zo
zuurstof afnemen. Hoe meer zuurstof, hoe actiever de witte bloedcellen worden.
PEMF zorgt ervoor dat rode bloedcellen minder samenklonteren en beter zuurstof
afgeven. De witte bloedcellen kunnen nu gemakkelijker door de rode bloedcellen
heen bewegen en zuurstof afnemen. Hierdoor wordt het afweersysteem dus een stuk
actiever en energieker.

 

Detoxificatie van
de cellen door PEMF:

 

3PEMF kan ervoor
zorgen dat een lichaamscel beter ontgift en zich goed kan ontdoen van toxines
zoals plastics, zware metalen en andere chemische moleculen. Doordat we helaas
in een vervuilde wereld leven en onze lichamen blootgesteld staan aan hiervoor
genoemde toxines, komen deze stoffen ook in onze lichaamscellen. Hierdoor
kunnen de cellen slecht gaan functioneren en zelf muteren tot een kankercel.

 

Ionkanalen in de
celmembraan

De celmembranen
hebben speciale verbindingen die ook wel ionkanalen worden genoemd. Deze
ionkanalen hebben de functie om speciale moleculen naar binnen te transporteren
als het gaat om voedingstoffen zoals bijvoorbeeld magnesium of calcium. En er
zijn weer andere ionkanalen die er weer speciaal zijn voor het naar buitenlaten
van afvalproducten.

Deze ionkanalen
zijn standaard in een dichte positie hebben een speciale manier van openen die
allen gebeurd als het desbetreffende type molecuul naar binnen of naar buiten
moet.

Maar soms is het
zo dat er ook toxines in deze ionkanalen terecht komen of zelfs in de cel.
Hierdoor raken de ionkanalen verstopt en ontstaat er schade in de cellen.

Door het
toepassen van PEMF (Elektromagnetische velden) worden de membranen van de
cellen als het ware even heen en weer geschud. Dit komt doordat de geladen
ionen die aan het membraam vast zitten een impuls krijgen en reageren op het
magnetische veld. Hierdoor kunnen de cellen de toxines uit de ionkanalen
losschudden en uit de cel wegwerken.

De toxines zullen
terecht komen in het plasma en moeten vervolgens doormiddel van de lever,
nieren en huid het lichaam verlaten.

 

Hoe werkt een
PEMF behandeling?

Er wordt gebruik
gemaakt van een mat en/ of een soort van lasso die u kan plaatsen op
verschillende plaatsen op het lichaam afhankelijk van het te behandelen deel.

 

Lasso PEMF Schouder


Er wordt gebruik gemaakt van een zeer hoge spanning van vaak wel boven de 10.000V. Hierdoor wordt er even kortstondig een grote stroom door de lasso gestuurd, waardoor een sterk magnetische puls ontstaat. Alle lichaamscellen die in de buurt van de lasso aanwezig zijn worden blootgesteld aan dit magnetische veld en op deze manier behandeld.

Dit soort apparatuur pulseert met een vast lage frequentie van ongeveer 1Hz. Hierdoor gaan in principe alle type cellen trillen.

Het voordeel van dit type apparatuur is dat de magnetische puls heel sterk is en dus de behandeltijd per gebied maar kort hoeft te zijn.

Het nadeel kan zijn dat je maar een beperkt gebied van het lichaam tegelijk kan behandelen.