Psychomotorische ontwikkeling verwijst naar veranderingen in de cognitieve, emotionele, motorische en sociale capaciteiten van een kind vanaf het begin van het leven gedurende de foetale en neonatale periode, de kindertijd, de kindertijd en de adolescentie. Het komt voor in verschillende domeinen en een breed scala aan theorieën maakt het begrijpen van de ontwikkeling van kinderen een uitdagende onderneming. Verschillende modellen hebben geprobeerd de oorsprong van menselijk gedrag, het patroon van ontwikkelingsveranderingen in de loop van de tijd en de individuele en contextuele factoren die de ontwikkeling van kinderen zouden kunnen sturen, te interpreteren. Geen enkele theorie heeft alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen kunnen verklaren, maar elk van hen kan een belangrijk stuk bijdragen aan de puzzel over de ontwikkeling van het kind. Hoewel theorieën het soms oneens zijn, is veel van hun informatie eerder complementair dan tegenstrijdig. De kennis van kindtypische ontwikkeling en gerelateerde theorieën en modellen is zeer nuttig voor de klinische praktijk, wat leidt tot herkenning van ontwikkelingsstoornissen en de manieren waarop deze kunnen worden benaderd en behandeld. In dit hoofdstuk worden traditionele en modernere concepten rond functionele ontwikkeling van psychomotorische vermogens gerapporteerd, eerst meer in het algemeen en vervolgens specifiek in het motorische domein.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.