‘De overheid zou meer moeten investeren in preventieve zorg, vindt hoogleraar Mackenbach. Preventie scheelt duizenden doden per jaar.’

China is al 4000 jaar koploper bij Preventieve Geneeskunde

Duizenden jaren geleden werden in China de artsen op het platteland betaald, naargelang ze hun patiënten gezond hielden. Dit is de basis van een uitgebreid natuurgeneeskundig systeem dat vooral gericht is op het voorkomen van klachten.

Chinese Preventieve Gezondheidskunde: de gevoelswetenschap met toekomst

Het voorkomen van ziekte is in China een algemeen geaccepteerde methode waarin iedere alternatieve en reguliere geneeswijzer zich kan vinden. Het positieve, menslievende denkbeeld is de band tussen alle geneeswijzen en mensen onderling.
Onafhankelijk van de therapie draagt iedere therapeut of arts in wezen een zelfde kritisch – positieve levensvisie uit. De Westerse Geneeskunde werkt nog voor vanuit het ‘Newton-denken.’ Dit is volgens de wet van oorzaak en gevolg. Daardoor is men veel technischer gaan kijken, met het risico dat het grote geheel uit het oog is verloren.

Gezondheid begint bij bewustwording

Om gezonder te gaan leven, en daarmee ziekte te voorkomen, moet u een bewustwordingsproces op gang zetten.

Steeds meer mensen wenden zich tot BeterKliniek met de vraag of ze preventief iets aan hun gezondheid kunnen doen. Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen.

Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke sluipmoordenaar. Preventief onderzoek variërend van een arteriograph en/of thermometrie meting doen, een uitgebreid bloedonderzoek of zelfs een DNA onderzoek doen behoort tot de mogelijkheden.

Ook kan onze coach Max Verhelst uw stress en frustraties beter in banen leiden. Stress kan leiden tot vele klachten.