Hoe blijven we gezond na de corona-crisis?

We spreken over PVS, of Post Viraal Syndroom, wanneer iemand in de periode na het doormaken van een virusinfectie op termijn chronische klachten ontwikkelt. In principe kan dit symdroom ontstaan na elke virus-infectie, maar het is bekend bij de ziekte van Pfeiffer of Q-koorts en momenteel actueel na het doormaken van covid-19. Bij het chronisch vermoeidheid syndroom (CVS) kan een onderliggende oorzaak een PVS zijn. Ook na het doormaken van bacteriële infecties kunnen blijvende klachten ontstaan. Een bekende is de ziekte van Lyme, dat ontstaat na de beet van een besmette teek.

 

PVS is daarmee een belangrijke veroorzaker van vage klachten.

Soms zitten er jaren tussen het doormaken van de infectie en het ontstaan van de ‘vage” klachten. Het Post Viraal syndroom gaat vaak gepaard gaat met chronische vermoeidheid, ontstekingen en auto-immuun reacties. Regulier bloedonderzoek levert bij PVS vaak geen aanwijzingen (meer) op. Er is geen basis meer voor behandelen van de klachten. Dit resulteert vaak in een vorm van symptoombestrijding met de inzet van pijnmedicatie en/of ontstekingsremmers. Deze medicatie heeft op zich weer invloed op de werking van het immuunsysteem waardoor men in een neerwaartse spiraal terecht kan komen.

 

PVS en Corona

Bekend is dat een klein deel van de mensen die een corona-besmetting hebben doorgemaakt erg moeizaam herstellen. Verwacht wordt dat herstel soms wel 1 jaar of langer zal kunnen duren. Zeker wanneer er sprake is van een combinatie met onderliggende ziekteprocessen. De klachten ontwikkelen zich soms in de loop van de tijd naar een beeld wat bekend staat als het chronisch vermoeidheid syndroom (CVS). Ook de invloed van het gebruik van veel medicijnen moet gezien de leeftijdsopbouw van de patiënten niet worden onderschat. (Bron)

Men hoeft overigens geen ernstige besmetting van een virus te hebben gehad om met PVS te maken te krijgen. Bekend is dat het juist na het hebben van milde klachten ook al kan ontstaan.

Voorbeelden PVS-kenmerken

– vermoeidheid

 – concentratieproblemen

 – evenwichtsproblemen

 – chronisch vermoeidheid syndroom (CVS: Chronic Fatique Syndrom)

 – verwardheid

 – dikke lymfe klieren

 – terugkerende koorts

 – prikkelbaarheid

 – neerslachtigheid

 – blijvend gevoelige keel (hoesten)

 – slecht helende wondjes

 – spierpijn

 – moeite met lezen (focussen)

 – krachtverlies

 – verminderde tastzin

 – slaapproblemen

 – nagel- en haarproblemen

 – verlies van reukzin

 – nachtelijk zweten

 – migraine

 – spijsverteringsklachten

 – vreemde kleur van ontlasting

 – reumatische klachten

 – ontwikkelen van allergie/intoleranties


Onderzoeken:

  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28410877
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5729235/
  • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23682549/


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.